Thứ Năm, 22/10/2020 10:26 SA
Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Thứ Sáu, 18/10/2019 14:47 CH

Tại buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với Đoàn kiểm tra Ủy ban Dân tộc vừa qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH); chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để đẩy mạnh phong trào này phát triển sâu rộng và bền vững. Phóng viên Báo Phú Yên lược ghi một số ý kiến.

 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC, ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH HOÀNG THỊ HẠNH: Chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

Gia đình là nền tảng, tế bào của xã hội, vì vậy cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức, lối sống của các thành viên trong mỗi gia đình. Phú Yên tiếp tục chú trọng nội dung xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng gia đình, thôn, buôn, khu phố văn hóa.

 

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cần có cách làm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, triển khai những cuộc vận động mang tính đặc thù; phát huy vai trò người có uy tín trong phong trào TDĐKXDĐSVH; quan tâm đến việc tiếp cận thông tin, cấp phát các ấn phẩm báo chí ở các xã vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào DTTS, đảm bảo đủ năng lực để đảm nhận các dự án được triển khai trên địa bàn…

 

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào các xã, nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào. Thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng phong trào, nâng cao chất lượng các phong trào đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHAN ĐÌNH PHÙNG: Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

 

Phú Yên có 3 huyện miền núi, là địa bàn cư trú lâu đời của 3 dân tộc chính là Ê Đê, Chăm, Ba Na. Đến nay, cộng đồng các dân tộc ở Phú Yên phát triển đa dạng và phong phú. Tổng dân số đồng bào DTTS là 62.322 người, chiếm 6,7% dân số toàn tỉnh. Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa tỉnh nhà.

 

Các phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh ngày càng phát huy hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhân dân ở từng khu dân cư đoàn kết, chăm lo phát triển sản xuất, phát triển sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khỏe, thể dục, thể thao và thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình...

 

Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “tinh thần tương thân tương ái” được các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức quan tâm vào cuộc, làm khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư, làm cho người dân ngày càng ý thức và tự giác trong việc nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước, quê hương.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH-TT-DL NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI: Thực hiện bình xét công khai, minh bạch và đúng trình tự thủ tục

 

Thời gian qua, Sở VH-TT-DL tổ chức các buổi tập huấn phổ biến các nội dung cơ bản Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và hướng dẫn các bảng chấm điểm, tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa... góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, bình xét, phân loại và công nhận các danh hiệu, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở một số nơi còn chưa thường xuyên, liên tục nên phong trào phát triển chưa đồng đều, thiếu chiều sâu. Hơn nữa, nguồn lực để triển khai phong trào ở cơ sở còn rất hạn chế, một số cán bộ làm công tác phong trào thường xuyên thay đổi, kinh phí dành cho các hoạt động phong trào ở các cấp quá thấp nên công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện phong trào luôn gặp khó khăn.

 

Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân nhận thấy tầm quan trọng của việc đạt các danh hiệu văn hóa; kịp thời tổng kết, khen thưởng động viên các điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt... Từ đó, người dân có ý thức tự giác tham gia các phong trào, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong quá trình triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH.

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC, BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH PHÙNG QUANG LUYẾN: Khắc phục bệnh hình thức

 

Phong trào TDĐKXDĐSVH của Phú Yên được các cấp quan tâm và đạt nhiều kết quả thiết thực. Với những quy định chặt chẽ, Nghị định 122 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương đã đưa việc bình xét, khen tặng và tôn vinh các danh hiệu văn hóa đạt hiệu quả và chất lượng thực chất, khắc phục bệnh hình thức, thiếu chiều sâu khi bình xét các danh hiệu như từng diễn ra ở một số nơi trong thời gian qua. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào, Phú Yên cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan ban chỉ đạo hơn nữa.

 

Mới đây, Bộ VH-TT-DL và Bộ Tài chính đã có thông tư liên tịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH. Thông tư quy định rõ, đối tượng sử dụng nguồn vốn là Ban chỉ đạo phong trào các cấp; Văn phòng thường trực, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phong trào các cấp; UBND các cấp; Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Trong thông tư cũng chỉ rõ nội dung chi và mức chi phù hợp đối với từng hoạt động.

 

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI NGUYỄN TRUNG THÀNH: Phát huy vai trò người cao tuổi

 

Hiện nay, Hội Người cao tuổi (NCT) Phú Yên có 644 chi hội với 1.886 tổ hội/110 xã, phường, thị trấn. Hoạt động của NCT chủ yếu diễn ra ở các nhà văn hóa. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 625 nhà văn hóa; còn lại 93 thôn, buôn chưa có nhà văn hóa.

 

Tuy nhiên, thực tế tại các thôn, buôn, nhà văn hóa có nhưng hoạt động vẫn chưa nhiều. Nhiều nơi đóng cửa trong một thời gian dài, không có người sinh hoạt. Chính vì vậy, tôi mong muốn các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo để nhà văn hóa không chỉ trở thành địa điểm sinh hoạt văn nghệ, tập dưỡng sinh... thường xuyên của NCT mà còn là nơi địa chỉ đỏ trong giáo dục các thế hệ trẻ xây dựng đời sống văn hóa...

 

Hội NCT có mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Tuy nhiên, vấn đề hỗ trợ kinh phí cho NCT vay vốn ban đầu để thoát nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với vùng đồng bào DTTS... Mong rằng các cấp quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí để tạo điều kiện khai thác tốt, phát huy vai trò NCT trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

 

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 233.635/251.519 hộ gia đình văn hóa, chiếm 92,89%; 567/625 thôn, buôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa, chiếm 90,72%; 57/112 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, chiếm 50,89%; 807/874 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 92,33%... Các phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; học tập, lao động sáng tạo và xây dựng Người tốt việc tốt được đẩy mạnh.

 

THIÊN LÝ (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek