Thứ Ba, 26/05/2020 17:39 CH
5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW:
Tạo bước chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực
Thứ Năm, 16/05/2019 09:05 SA

5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 33), ngành VH-TT-DL đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Báo Phú Yên đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên Phạm Văn Bảy về việc thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn tỉnh.

 

Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên Phạm Văn Bảy 

* Ông có thể cho biết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua như thế nào?

 

- Công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết đã được Sở VH-TT-DL triển khai quyết liệt dưới nhiều hình thức. Đặc biệt, các ngành, các cấp thông qua nhiệm vụ chuyên môn, chức năng của đơn vị thực hiện các hoạt động tuyên truyền với nội dung phong phú đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân về các mục tiêu quan trọng, trọng tâm là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

 

Bên cạnh đó là các nhiệm vụ như xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại...

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đã tạo được bước chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực: công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được tăng cường; hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa được thực hiện có hiệu quả; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; cơ sở vật chất về văn hóa, đặc biệt là ở xã, thôn từng bước được đầu tư xây dựng; phong trào văn hóa, văn nghệ ở các địa phương phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

 

Trong lĩnh vực then chốt của văn hóa là tư tưởng, đạo đức, lối sống, thời gian qua đã có nhiều chuyển biến. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc và đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Văn học nghệ thuật ghi dấu ấn bằng nhiều tác phẩm. Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 77 di tích được xếp hạng; trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 21 di tích quốc gia và 55 di tích cấp tỉnh. 185 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, gồm các loại hình: tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghệ thuật trình diễn dân gian; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; tiếng nói chữ viết; ngữ văn dân gian và tri thức dân gian.

 

* Thưa ông, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn tỉnh còn những mặt hạn chế nào?

 

- Khó khăn lớn nhất mà ngành Văn hóa đang đối diện là đời sống văn hóa ở một số nơi còn nghèo nàn; nguồn lực đầu tư cho việc tu bổ, giữ gìn di sản văn hóa còn thấp; kinh phí đầu tư cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật hạn hẹp khiến các đơn vị gặp khó khăn, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống.

 

Công tác tuyên truyền nghị quyết chưa được tiến hành thường xuyên, chưa thật sự hiệu quả; việc cụ thể hóa nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên về văn hóa còn chậm, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành liên quan trong quản lý các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thiếu đồng bộ, dẫn đến tình trạng xâm phạm di tích còn diễn ra nghiêm trọng, nhất là các di tích danh thắng (đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, Vũng Rô).

 

Tiết mục nghệ thuật bài chòi được biểu diễn tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2019 - Ảnh: THIÊN LÝ

 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở một số nơi còn mang tính bề nổi, thiếu bền vững, chưa đi vào chiều sâu. Việc xây dựng và thực hiện các quy ước văn hóa cộng đồng, văn hóa công sở, xét công nhận các danh hiệu văn hóa vẫn mang tính hình thức.

 

* Vậy định hướng để tiếp tục triển khai Nghị quyết 33 trong thời gian tới là gì, thưa ông?

 

- Nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài là xây dựng nền văn hóa và con người Phú Yên phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Vì vậy cần tiếp tục lãnh đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết, tổ chức có hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết; tăng cường phối hợp với các cơ quan, các ngành, các cấp, xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; chú trọng vào những vấn đề xã hội đang bức xúc, như vấn đề con người, đạo đức xã hội, đạo đức trong gia đình, đạo đức trong nhà trường...

 

Phát triển thị trường văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động nghệ thuật (nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh...); tăng cường các hoạt động văn hóa ở cơ sở để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, là những chủ thể văn hóa có bản lĩnh, sáng tạo, có khả năng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế.

 

Đề xuất phân bổ kinh phí, tập trung nguồn lực Nhà nước và các thành phần kinh tế khác đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng con người, ưu tiên nguồn lực cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở...

 

* Xin cảm ơn ông!

 

THIÊN LÝ (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek