Chủ Nhật, 01/08/2021 10:49 SA
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt kết quả tiến bộ (*)
Thứ Ba, 30/06/2020 06:31 SA

(Trích phát biểu của đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Hôm nay tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin được gửi lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các vị khách quý cùng 109 đại biểu, đại diện cho đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự đại hội. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu tại đại hội. Ảnh: XUÂN HIẾU

 

Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Thành công của đại hội cơ sở là tiền đề quan trọng bảo đảm cho sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nhiều kết quả nổi bật

 

Qua theo dõi, nắm tình hình của Đảng bộ Quân sự tỉnh, tôi cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo chính trị và tự kiểm điểm của đảng ủy đã trình bày trước đại hội. Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh có nhiều biến đổi, diễn biến phức tạp; đặc biệt là tình hình biển Đông, dịch bệnh COVID-19 trong thời gian gần đây… đã tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của tỉnh. Trong bối cảnh đó, với tinh thần “khó khăn gấp đôi thì nỗ lực gấp ba”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân khu 5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, không chỉ trong đảm bảo quốc phòng an ninh mà còn trong hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội. Nổi bật trong các kết quả đó là:

 

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong đại hội lần này là bầu cử cấp ủy khóa mới. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải gồm những đồng chí tiêu biểu của đảng bộ về phẩm chất, đạo đức, năng lực, có uy tín, có khả năng quy tụ đoàn kết, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và của cấp trên. Vì vậy để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng bộ trong nhiệm kỳ đến, các đồng chí cần phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ bầu cử đủ số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, phải gắn với cơ cấu tổ chức để gánh vác trọng trách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó cho lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, cần quan tâm việc bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đại biểu được bầu phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và phải có khả năng đóng góp ý kiến vào các quyết định của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo phát huy vai trò chức năng của cơ quan quân sự, chủ động làm tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt và triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, quân khu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh đạt được kết quả quan trọng; chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng được tăng cường, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt được kết quả tích cực. Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác vận động quần chúng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt kết quả tiến bộ. Chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm về số lượng và chất lượng, nhất là xây dựng chi bộ quân sự có cấp ủy đạt 100%, làm nòng cốt cho hoạt động bảo vệ trị an ở cơ sở; quân dự bị động viên được đăng ký, quản lý, biên chế sắp xếp và đào tạo huấn luyện từng bước đáp ứng yêu cầu động viên. Công tác diễn tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm… đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

 

Đảng bộ Quân sự tỉnh đã xây dựng đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện. Các chỉ tiêu xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy được tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao, nơi ăn ở sinh hoạt được quan tâm đầu tư xây dựng tốt hơn…

 

Có thể khẳng định, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong nhiệm kỳ qua đã góp phần rất quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những kết quả trên có được chính là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sự tạo điều kiện thuận lợi của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 5, và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực, phấn đấu rất lớn của toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh trong suốt 5 năm vừa qua.

 

Nhiệm vụ trong thời gian tới

 

Qua xem xét, tôi cơ bản thống nhất với phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nêu trong dự thảo báo cáo chính trị đã nêu. Để đạt được những mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đề nghị đảng bộ cần lưu ý tập trung lãnh đạo những nội dung trọng tâm sau đây:

 

Một là, chủ động làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, quân khu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đảm bảo tính xuyên suốt, thống nhất từ trung ương đến địa phương. (Đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”; Kết luận 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về “Tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”; Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Kết luận 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”…).

 

Hai là, thực hiện hiệu quả Kết luận 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng an ninh, Chương trình hành động 23-CTr/TU ngày 26/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố thế trận quốc phòng, an ninh. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp; tham xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện và vững mạnh về quốc phòng, an ninh, trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân”. Phấn đấu đạt được mục tiêu cơ bản là: giữ vững sự ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh vững mạnh, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó thắng lợi với các tình huống có thể xảy ra ở địa phương”.

 

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh, trước hết là chất lượng chính trị và độ tin cậy của lực lượng vũ trang tỉnh, trước hết là chất lượng chính trị và độ tin cậy của dân quân tự vệ và quân nhân dự bị. Xây dựng bổ sung các phương án, kế hoạch phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu cao, tham mưu triển khai đề án Xây dựng Hải đội Dân quân biển thường trực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng hoạt động bảo vệ trị an đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở địa bàn trọng điểm. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý địa bàn, nâng cao chất lượng nắm tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương; chú trọng xử lý tốt các nguyên nhân, mầm mống nảy sinh ngay tại cơ sở xã, phường.

 

Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời bảo đảm tốt các chế độ chính sách cho dân quân tự vệ, quân nhân dự bị theo Luật Dân quân tự vệ và pháp lệnh Dự bị động viên; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, chính sách giải quyết tồn đọng sau chiến tranh.

 

Bốn là, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh; kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong đảng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, từng cấp ủy viên và vai trò điều hành của Bộ CHQS tỉnh; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo sát thực tiễn tình hình của đảng bộ, chú trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và quan tâm tạo nguồn kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Tăng cường công tác quản lý giáo dục cán bộ đảng viên, nhất là các mối quan hệ xã hội trong đời sống công nghệ thông tin, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, trước hết là cấp ủy và cán bộ chủ trì; mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

 

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek