Thứ Tư, 30/09/2020 11:05 SA
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ III năm 2019:
Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển
Thứ Bảy, 07/09/2019 21:05 CH

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trao bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: MINH DUYÊN

Sáng 7/9, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chính thức khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Phú Yên lần thứ III năm 2019.

 

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức đại hội; Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Vũ Dương Châu, Trưởng Ban Dân tộc - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thủy, Phó Vụ trưởng T26, Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương cùng 250 đại biểu các DTTS tiêu biểu đại diện cho hơn 62.000 đồng bào của 30 DTTS trong tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào DTTS trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội từ sau Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II năm 2014 đến nay và định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024. Đồng thời tiếp tục ghi nhận công lao của đồng bào trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; biểu dương các cá nhân, tập thể trong cộng đồng các DTTS…

 

Tại đại hội, các đại biểu được nghe 4 báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ở địa phương.

 

Thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, Phó Ban Dân tộc tỉnh La Văn Nghĩa trình bày Quyết tâm thư.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh: Đồng bào các DTTS là bộ phận quan trọng, không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, việc triển khai một số chính sách cho vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS còn hạn chế; hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, chưa thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư.

 

So với mặt bằng chung của tỉnh, đời sống của đa số đồng bào còn khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo vẫn cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp… Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác dân tộc trong tình hình mới; huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi; tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững quốc phòng - an ninh; tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở các xã miền núi…

 

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt trao bức trướng cho đại hội. Ảnh: NGÔ XUÂN

 

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Tấn Việt trao cho đại hội bức trướng mang dòng chữ “Cộng đồng các dân tộc: Đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

 

Dịp này, các tập thể, cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch UBND tỉnh. Đại hội cũng thông qua danh sách đoàn đại biểu DTTS tỉnh Phú Yên tham dự Đại hội các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 gồm 5 đại biểu do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương làm trưởng đoàn.

 

* Trước khi khai mạc đại hội, các đại biểu đã đến dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Buổi chiều, các đại biểu tham quan Di tích thắng cảnh quốc gia Gành Đá Đĩa và dự dạ hội giao lưu văn hóa các DTTS vào tối cùng ngày.

 

Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ III năm 2019

 

Chúng tôi gồm 250 đại biểu, là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho hơn 62.000 đồng bào của 30 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, rất phấn khởi, tự hào được về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ III năm 2019, tại TP Tuy Hòa. Ngày hội của khối đại đoàn kết các dân tộc, ngày hội chào mừng thắng lợi chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

 

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các ban ngành, đoàn thể và đồng bào, đồng chí trong tỉnh đã quan tâm giúp đỡ và dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên những tình cảm tốt đẹp nhất để đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay. Điều đó khẳng định tính đúng đắn, nhất quán của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và đại đoàn kết các dân tộc.

 

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần cùng cả tỉnh, cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ là độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

 

1. Tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; luôn kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam đã chọn.

 

2. Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới… Phát huy thế mạnh, chủ động sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc.

 

3. Cùng nhau giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; kiên quyết xóa bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa, buôn làng văn hóa. Cố gắng thi đua học tập nâng cao trình độ, tích cực vận động trẻ em đến trường, gia đình tạo điều kiện cho con em đi học trong mọi hoàn cảnh. Thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe trong đồng bào, phòng chống các dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh trong gia đình và cho cộng đồng.

 

4. Tích cực tham gia công tác quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết không tin, không theo đạo Tin lành Đề ga và các tà đạo; đề cao cảnh giác và đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Không để ma túy, mại dâm, các tệ nạn xã hội khác có điều kiện xâm nhập vào gia đình, cộng đồng; không tụ tập khiếu kiện đông người trái pháp luật; không nghe và không để kẻ xấu xúi giục, lợi dụng làm những điều xấu có hại cho Đảng, cho đất nước, buôn làng.

 

5. Tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng, cùng nhau thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cộng đồng các dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

MINH DUYÊN - NGÔ XUÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek