Thứ Ba, 20/08/2019 09:49 SA
Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị:
Nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ
Thứ Năm, 17/05/2018 08:20 SA

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phú Yên - Ảnh: HÀ THU

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

 

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác, 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam. Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại Phú Yên, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của tỉnh và 9 huyện, thị, thành phố tham dự hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị do đồng chí Võ Văn Thưởng trình bày khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị...

 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đang ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị, nhân dân; ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trên cả nước. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện cả trong nước và trên trường quốc tế.

 

Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Trong đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp”, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, tiên phong, gương mẫu, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục như: một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị ở nhiều địa phương còn lúng túng, hình thức, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05; người đứng đầu cấp ủy, đơn vị thiếu nghiêm túc, còn xem nhẹ, chưa phát huy tính nêu gương của người lãnh đạo... Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém. Nhất là xác định rõ hơn vai trò của người đứng đầu, nêu gương phải cụ thể, từ việc nhỏ đến việc lớn. Các nội dung học tập cần chú trọng hai vấn đề, đó là thực hành tiết kiệm theo tư tưởng của Bác; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hành vi ứng xử gắn liền với tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân rộng các điển hình tiên tiến...

 

* Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến từ hội trường Tỉnh ủy (điểm cầu trung tâm) đến 9 điểm cầu ở 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hiệp chủ trì hội nghị.

 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hiệp chủ trì hội nghị - Ảnh XUÂN HIẾU

 

Báo cáo do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Chung, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình bày và phát biểu tham luận của đại diện các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẳng định: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chính đốn Đảng đã trở thành việc làm thường xuyên và đi vào nền nếp của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Các chi, đảng bộ duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, hàng quý; các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả nội dung học tập và làm theo gương Bác, gắn với việc đánh giá và triển khai công việc hiệu quả Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; thực hiện tốt phương châm “Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật” và phương châm 5 biết (biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn).

 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân, ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội. Trong quá trình thực hiện, xuất hiện và duy trì nhiều mô hình tiêu biểu như: phân công đảng viên chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố; cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo; kết nghĩa chi hội người Kinh với chi hội người dân tộc thiểu số… Qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, như một số cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội chưa quan tâm đúng mức, chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ được giao; việc xây dựng kế hoạch “làm theo” còn chung chung, chưa cụ thể, nội dung chưa sát với nhiệm vụ được giao; chưa có nhiều cách làm mới, có tính đột phá và hiệu quả cao; một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu chưa nêu cao trách nhiệm gương mẫu trong học tập và làm theo, thậm chí còn vi phạm đạo đức, lối sống phải xử lý kỷ luật…

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lương Minh Sơn đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của các tổ chức cơ sở đảng; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổng hợp các ý kiến phát biểu, nhất là những đề xuất, kiến nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là việc làm liên tục, thường xuyên của công tác xây Đảng. Trong đó, đẩy mạnh triển khai học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng chỉ số CPI và PAPI; thường xuyên nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương… Nghiên cứu đề xuất những mô hình hay, kịp thời nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả cao, thường xuyên làm tốt công tác, kiểm tra, thanh tra, khen thưởng…

 

HÀ AN - XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek