Thứ Bảy, 19/06/2021 10:20 SA
Thành tựu về văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2011-2016
Thứ Tư, 03/04/2019 07:37 SA

Lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên xem triển lãm tại Bảo tàng tỉnh nhân dịp Phú Yên tổ chức Festival Thủy sản Việt Nam 2014 - Ảnh: PV

Ngoài phát triển kinh tế, trong giai đoạn 2011-2016, tỉnh Phú Yên tập trung đầu tư phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh và đã đạt được kết quá đáng khích lệ.

 

Trên lĩnh vực GD-ĐT, quy mô và chất lượng được nâng lên, giữ vững kết quả tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 97,3% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia, với 133/443 trường học từ mầm non đến THPT đạt chuẩn.

 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên; toàn ngành có 55 tiến sĩ, 650 thạc sĩ, trên 98% giáo viên các cấp đạt chuẩn và trên chuẩn. Xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, thành lập 112 trung tâm học tập cộng đồng, tạo thêm điều kiện học tập cho nhân dân.

 

Các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề được nâng cấp, mở rộng, góp phần phục vụ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và các tỉnh trong khu vực; Trường trung cấp Y tế được nâng cấp lên cao đẳng; thành lập các trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện trên cơ sở sáp nhập trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp.

 

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống được chú trọng, đạt một số kết quả, nhất là các công trình thuộc đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật được nâng lên. Quản lý khoa học, công nghệ có đổi mới, đầu tư cho khoa học công nghệ cơ bản đáp ứng yêu cầu các hoạt động.

 

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, cơ bản phục vụ tốt nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Tổ chức và đăng cai tổ chức thành công một số sự kiện, hoạt động văn hóa lớn mang tầm quốc gia như: Lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành, phát triển và Năm Du lịch quốc gia 2011, Festival thủy sản Việt Nam - Phú Yên năm 2014, Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú. Các di tích lịch sử, di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch địa phương. Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển được thành lập trên cơ sở Đoàn Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động nghệ thuật, phục vụ nhân dân.

 

Hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở luyện tập thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở từng bước được đầu tư, nâng cấp. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh, thể thao thành tích cao đạt một số thành tích. Toàn tỉnh có 258 câu lạc bộ thể thao, với khoảng 27% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Đội bóng đá Phú Yên lên hạng nhất từ năm 2014.

 

Hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn cơ bản phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương và thông tin, giải trí của nhân dân. Thành lập, đưa vào hoạt động Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (tháng 9/2013), Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên tiếng Anh… Phủ sóng phát thanh, truyền hình trên 92% địa bàn dân cư; chương trình phát thanh tiếng dân tộc (Ê Đê, Chăm) đạt kết quả tốt.

 

Cán bộ y tế tư vấn sức khỏe cho người dân - Ảnh: PV

 

Trong giai đoạn này, bình quân mỗi năm tỉnh đào tạo nghề hơn 10.000 người, giải quyết việc làm 23.550 lao động/năm, trong đó xuất khẩu lao động 450 người/năm. Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 41%, tăng 15% so năm 2010. Giảm tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị từ 4,8% năm 2010 xuống còn 4% năm 2015; nâng tỉ lệ thời gian sử dụng lao động nông thôn từ 85% năm 2010 lên 88% năm 2015. Công tác thanh, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động được chú trọng.

 

Đối với công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và bình đẳng giới, tỉnh triển khai kịp thời, đầy đủ và có kết quả các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ cận nghèo, chăm sóc người có công, đối tượng an sinh xã hội, nhất là ở các vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đã hỗ trợ xóa gần 6.000 nhà ở tạm hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; giảm tỉ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) đến cuối năm 2015 còn 7,7%; tỉ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm 16% tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; việc bình đẳng giới trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình ngày càng tốt hơn.

 

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh tốt hơn. Y tế dự phòng được đẩy mạnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Mạng lưới y tế tiếp tục củng cố và phát triển, nhiều cơ sở y tế được đầu tư xây dựng mới, trang bị thêm nhiều thiết bị hiện đại. Việc kết hợp Đông - Tây y và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị bệnh được tăng cường. Xã hội hóa y tế được đẩy mạnh hơn, các cơ sở y tế tư nhân ngày càng phát triển. Các chủ trương, chính sách mới trong lĩnh vực y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội được triển khai tốt. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đạt một số kết quả tích cực. Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 8 loại vắc xin hàng năm đạt 96%, trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 15%. Tỉ lệ dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế đạt 71,5%.

 

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến, công tác giao đất, cho thuê đất, cấp phép khai thác khoáng sản được thực hiện chặt chẽ hơn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 94,8% diện tích cần cấp. Các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, phòng ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được triển khai tích cực; đã tập trung giải quyết một số vụ việc tồn đọng (như: xử lý việc khai thác vàng sa khoáng trái phép tại các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh; việc đóng cửa, phục hồi môi trường tại mỏ sắt Phong Hanh); xử lý cơ bản chất thải ở các đô thị, khu công nghiệp, cơ sở y tế; rác thải khu vực nông thôn đang từng bước được tổ chức thu gom, xử lý.

 

Về quốc phòng và an ninh, tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Tổ chức diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) ở các cấp và diễn tập ứng phó sóng thần, tìm kiếm cứu nạn đạt kế hoạch; giao quân hàng năm đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng. Các công trình trong khu vực phòng thủ đảm bảo triển khai theo kế hoạch. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhất là giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của đất nước và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kịp thời phát hiện, đấu tranh và giải quyết có kết quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt đã triệt phá thành công tổ chức tội phạm người nước ngoài lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia và tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”. Tổ chức tốt các đợt diễn tập phòng chống khủng bố. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai quyết liệt. Tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm trên cả 3 mặt.

 

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng của tỉnh được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng công an - quân sự - biên phòng tỉnh theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, hoạt động liên tịch giữa lực lượng vũ trang với MTTQ và các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện tốt.

 

PHAN THANH BÌNH - ĐÀO NHẬT KIM

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek