Thứ Bảy, 23/01/2021 05:49 SA
Hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009
Thứ Năm, 14/03/2019 09:28 SA

Thực hiện Chỉ thị 31-CT/TW ngày 26/11/2003 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009, Nghị quyết 429/2003/NQ-UBTVQH ngày 23/12/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định ngày bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 và Chỉ thị 02/2004/CT-TTg ngày 2/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009, ngày 25/4/2004, cuộc bầu cử đại biểu HĐND 3 cấp được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ hai từ phải sang) cùng các vị lãnh đạo tỉnh viếng nhà bia liệt sĩ Núi Nhạn ngày 17/1/2009 - Ảnh: MINH KÝ

 

Cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị lớn của đất nước, được tổ chức vào thời điểm có nhiều thuận lợi, sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, tình hình trong nước, khu vực và thế giới đang có những chuyển biến nhanh, phức tạp. Trước những cơ hội và thách thức mới, cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 nhằm tiếp tục củng cố và xây dựng chính quyền nhân dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước nói chung, của tỉnh Phú Yên nói riêng và góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

 

Số đại biểu HĐND tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2004-2009 được bầu là 49 người tại 15 đơn vị bầu cử. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ, số đại biểu HĐND tỉnh khóa V có sự thay đổi: tháng 12/2008, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh đã đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Thập vì lý do sức khỏe, và tháng 7/2009 tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh đã đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Tự Lực do chuyển công tác khác. Số đại biểu HĐND tỉnh còn lại là 47 người.

 

Ngày 22/5/2004, HĐND tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2004-2009 họp kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp này, HĐND đã bầu Thường trực HĐND tỉnh gồm đồng chí Đinh Thanh Đồng giữ chức Chủ tịch HĐND, đồng chí Nguyễn Thanh Tra giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND. HĐND tỉnh bầu các Ban HĐND: Ban Kinh tế và Ngân sách có 7 thành viên do đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn làm Trưởng ban; Ban Văn hóa - Xã hội có 7 thành viên do ông Trương Công Đức làm Trưởng ban; Ban Pháp chế có 7 thành viên do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà làm Trưởng ban. HĐND tỉnh thông qua danh sách Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 gồm 21 người.

 

Đến kỳ họp ngày 15/7/2004, đồng chí Trịnh Thị Nga được bầu bổ sung vào Thường trực HĐND, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND. Kỳ họp thứ 12 (ngày 2/12/2008), đồng chí Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh thay đồng chí Đinh Thanh Đồng đã từ trần. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND đối với đồng chí Trịnh Thị Nga do chuyển làm nhiệm vụ khác, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà thôi làm nhiệm vụ Trưởng Ban Pháp chế để nghỉ hưu, HĐND bầu đồng chí Nguyễn Thanh Tra giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn làm Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, bầu đồng chí Nguyễn Thái Học làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

 

Bộ máy giúp việc cho HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 có một số thay đổi. Đầu nhiệm kỳ, bộ máy giúp việc cho HĐND tỉnh là Văn phòng HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tách ra làm 2 cơ quan độc lập và Văn phòng HĐND tỉnh giúp việc cho HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH giúp việc cho Đoàn ĐBQH.

 

Để bầu cử ĐBQH, bầu cử đại biểu HĐND các cấp vào một thời điểm, ngày 14/11/2008 Quốc hội khóa 12 đã có Nghị quyết 25/2008/QH12 về việc kéo dài hoạt động nhiệm kỳ 2004-2009 của HĐND và UBND các cấp cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp khóa sau vào năm 2011.

 

Từ tháng 5/2004-12/2009, HĐND tỉnh đã tổ chức 15 kỳ họp. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đều tổ chức hội nghị liên tịch để dự kiến nội dung, chương trình và thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết HĐND. Các kỳ họp đều dành thời gian thích đáng cho đại biểu thảo luận, giải trình chất vấn và trả lời chất vấn, thực hiện quyền giám sát của HĐND tỉnh được đảm bảo. Các phiên khai mạc, bế mạc và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp đã nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trước nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát các kỳ họp của HĐND tỉnh.

 

Các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa V đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội từng năm và kế hoạch dài hạn 5 năm; dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm; ban hành mức thu và sử dụng một số khoản phí, lệ phí, các vấn đề xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy, biên chế sự nghiệp; chính sách phát triển nguồn nhân lực, thu hút trí thức… Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh đã có kiến nghị đúng đắn về địa giới hành chính, góp phần quan trọng cho việc thành lập TP Tuy Hòa, mở rộng không gian đô thị về cả phía nam và phía bắc; chia huyện Tuy Hòa thành hai huyện Đông Hòa và Tây Hòa. Những quyết định của HĐND tỉnh đã đem lại sự thay đổi lớn trong nền kinh tế - xã hội tỉnh, bước đầu đưa Phú Yên thoát khỏi tỉnh nghèo và vươn lên hòa nhịp phát triển các tỉnh trong khu vực.

 

Tại kỳ họp thứ 7 diễn ra từ ngày 12-14/7/2006, HĐND tỉnh thông qua 1 nghị quyết quan trọng là: Nghị quyết chỉ đạo thực hiện dự án Hạ tầng đô thị Nam TP Tuy Hòa - Vũng Rô đã có tác dụng mở ra triển vọng về sự phát triển TP Tuy Hòa thành một đô thị hiện đại, trung tâm khu vực và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) đã định hướng kinh tế - xã hội Phú Yên đến năm 2010 phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ và nâng cao đời sống nhân dân vùng núi lên một mức so với vùng đồng bằng.

 

Ngày 14/6/2009, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định thành lập TX Sông Cầu và thành lập các phường thuộc TX Sông Cầu. Đây là quyết định thể hiện tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh về sự phát triển khu vực phía bắc Phú Yên với thế mạnh là hoạt động du lịch gắn kết với các lĩnh vực kinh tế khác.

 

Trong quá trình triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc UBND tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu phản ánh tại kỳ họp. Trong quá trình đôn đốc, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng những tồn tại thiếu sót cần khắc phục, đề xuất những ý kiến, vấn đề cần quan tâm để thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương, nghị quyết HĐND tỉnh có hiệu quả. Từ năm 2004-2009, tất cả các nghị quyết của HĐND tỉnh đều được UBND tỉnh, các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc; hầu hết các chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND thông qua hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế ổn định và nhiều mặt phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư nâng cấp, tiềm lực quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

 

Trong 5 năm (2004-2009) HĐND tỉnh khóa V đã phát huy vai trò của mình theo luật định qua 15 kỳ họp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giám sát, cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính.

 

Trong nhiệm kỳ 2004-2009, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động. Nhiều vấn đề quan trọng mà nhân dân quan tâm được HĐND tỉnh lựa chọn để đưa ra giám sát, xem xét, quyết định với tinh thần trách nhiệm cao. Hầu hết các vấn đề được HĐND tỉnh quyết định phù hợp tình hình thực tế, phù hợp với lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nên các nghị quyết của HĐND tỉnh đã đi vào cuộc sống, thực hiện đạt và vượt kế hoạch kinh tế - xã hội chủ yếu hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2006-2010).

 

PHAN THANH BÌNH - ĐÀO NHẬT KIM

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek