Thứ Bảy, 21/09/2019 18:38 CH
Đôi nét về nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Thứ Sáu, 01/03/2019 09:18 SA

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XIV được tổ chức tại Nhà Văn hóa Diên Hồng, TP Tuy Hòa từ ngày 7-10/3/2006, với sự tham dự của 298 đại biểu chính thức.

 

Tham dự đại hội còn có các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên các khóa; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đơn vị và cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động. Đến dự đại hội còn có lãnh đạo của 2 tỉnh bạn Khánh Hòa và Bình Định. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và đại diện các ban của Trung ương Đảng.

 

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho đồng chí Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên ngày 9/2/2009 - Ảnh: THẠCH BÍCH

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra vào thời điểm đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Đối với Phú Yên, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không gian kinh tế được mở rộng, bước đầu hình thành mối liên kết hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước. Các mặt văn hóa - xã hội có bước phát triển và khởi sắc; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp bộ Đảng, năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên…

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV có nhiệm vụ: Kiểm điểm đánh giá về thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2001-2005, khẳng định những thành tựu, ưu điểm, phân tích, tìm ra nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm thành công và yếu kém; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2006-2010 nhằm đưa Phú Yên cơ bản thoát khỏi tình trạng một tỉnh nghèo. Chủ đề của đại hội là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đưa Phú Yên cơ bản thoát khỏi tỉnh nghèo.

 

Đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ XIV (2006-2010) - Ảnh: MINH KÝ

Sau 4 ngày làm việc tích cực, sôi nổi và đầy tinh thần trách nhiệm, đại hội đã thông qua 3 văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình đại hội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) và phương hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2006-2015) và Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2006-2010, gồm 48 đồng chí: Đào Tấn Lộc, Đinh Thanh Đồng, Phạm Ngọc Chi, Nguyễn Ngọc Thọ, Vũ Văn Thoại, Nguyễn Xuân Chiến, Phạm Đình Cự, Trần Thị Hà, Bá Thanh Kia, Trịnh Thị Nga, Nguyễn Tự Lực, Nguyễn Như Trí, Lê Kim Anh, Nguyễn Bá Lộc, Trương Văn Ba, Tạ Thị Bảy, Võ Minh Thức, Đào Tấn Cam, Trần Văn Chương, Trương Phước Cường, Huỳnh Trọng Danh, Nguyễn Văn Dũng, Lê Đủ, Nguyễn Chí Hiến, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Thái Học, Tạ Sơn Hùng, Nguyễn Văn Lãng, Cao Thị Hòa An, Trần Quang Nhất, Nguyễn Đức Phan, Phạm Ngọc Phi, Trương Ngọc Phụng, Đỗ Trí Sơn, Lương Minh Sơn, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Văn Tân, Lê Hùng Tấn, Trần Xuân Thập, Nguyễn Hữu Thời, Nguyễn Trúc Thơm, Nguyễn Ngọc Tính, Ngô Đức Toàn, Lê Văn Trúc, Trần Văn Tý, Huỳnh Tấn Việt, Đỗ Duy Vinh.

 

Đại hội đã bầu ra 12 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết, thay mặt cho Đảng, gồm: Phạm Ngọc Chi, Nguyễn Văn Chín, Phạm Đình Cự, Trương Phước Cường, Nguyễn Văn Dũng, Đinh Thanh Đồng, Trần Thị Hà, Nguyễn Chí Hiến, Bá Thanh Kia, Đào Tấn Lộc, Nguyễn Tự Lực, Trịnh Thị Nga, Nguyễn Văn Nhâm, Vũ Văn Thoại, Nguyễn Như Trí.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí: Đào Tấn Lộc, Đinh Thanh Đồng, Phạm Ngọc Chi, Nguyễn Ngọc Thọ, Vũ Văn Thoại, Nguyễn Xuân Chiến, Phạm Đình Cự, Trần Thị Hà, Bá Thanh Kia, Trịnh Thị Nga, Nguyễn Tự Lực, Nguyễn Như Trí. Đồng chí Đào Tấn Lộc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Đinh Thanh Đồng và Phạm Ngọc Chi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 họp từ ngày 5-7/8/2008. Hội nghị giới thiệu đồng chí Phạm Đình Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Đinh Thanh Đồng mất ngày 21/7/2008. Hội nghị Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu đồng chí Phạm Đình Cự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 họp trong 2 ngày 15 và 16/10/2008 để thảo luận, quyết định ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa 7) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ và chính sách cán bộ.

 

Hội nghị thống nhất bầu bổ sung đồng chí Huỳnh Tấn Việt vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 (29-30/12/2008) thông báo Quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Vũ Văn Phúc, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác cơ sở Đảng. Ngày 9/2/2009, Tỉnh ủy Phú Yên họp nghe đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng công bố Quyết định 1090/QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 họp từ ngày 29-30/12/2008. Hội nghị Tỉnh ủy bất thường họp ngày 12/6/2009 để bầu bổ sung 5 đồng chí vào Tỉnh ủy gồm: Phạm Văn Hóa, Nguyễn Đình Triết, Lê Nhường, Nguyễn Thị Minh Hiền, Hà Trung Khánh.

 

Đồng chí Đinh Thanh Đồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy (trái); đồng chí Phạm Ngọc Chi, Phó Bí thư Tỉnh ủy (giữa) và đồng chí Phạm Đình Cự, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên (8/2008-2010) (phải).

 

Trong 2 ngày 1 và 2/10/2009, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để thảo luận và thông qua Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và kết luận về nội dung này; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa X) và Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

Bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Nguyễn Đình Triết, Phạm Văn Hóa.

 

PHAN THANH BÌNH - ĐÀO NHẬT MINH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek