Thứ Năm, 24/09/2020 06:16 SA
Quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính công
Thứ Sáu, 21/09/2018 08:32 SA

Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh góp phần nâng cao tổ chức bộ máy hành chính - Ảnh: PHONG NHÃ

Công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng định hướng, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện. Các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác CCHC năm 2018 của tỉnh đã được triển khai thực hiện đạt yêu cầu về hiệu quả và tiến độ. Báo Phú Yên có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế, đồng chí cho biết:

 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo quy định. Công tác CCHC luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ đã đề ra. Tính đến ngày 10/9, UBND tỉnh đã hoàn thành 53/75 nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch, chiếm 70,6%...

 

* Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (HCNN) của tỉnh có những bước cải cách gì, thưa đồng chí?

 

- Thực hiện Kế hoạch 53 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương; đề án Khung hợp nhất văn phòng cấp ủy cấp huyện với văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với Sở Ngoại vụ.

 

Tính đến nay, UBND tỉnh đã sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh thành 1 đơn vị; có 8 sở thực hiện việc sáp nhập một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc và đã giảm được 7 phòng và 11 đơn vị trực thuộc sở.

 

Thực hiện Kế hoạch 58 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập”, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Trung tâm Cấp cứu ngoài bệnh viện trực thuộc Sở Y tế; đã phê duyệt đề án và hoàn thành việc sáp nhập, hợp nhất các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn các huyện Tây Hòa, Tuy An, Sơn Hòa.

 

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt quy định của UBND tỉnh về phân cấp cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện trong quản lý HCNN, nhất là trong các lĩnh vực về tổ chức cán bộ, thu hút đầu tư, tài chính và đất đai…

 

* Còn công tác cải cách tài chính công được tiến hành như thế nào và đạt những kết quả gì, thưa đồng chí?

 

- Về cải cách tài chính công, ngành Thuế Phú Yên đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc; thực hiện công khai minh bạch để người nộp thuế biết, theo dõi và giám sát, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật.

 

Sở Y tế tiếp tục thực hiện chính sách đối với cán bộ y tế thuộc vùng đặc biệt khó khăn; chi hỗ trợ từ Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộnghèo là người dân tộc thiểu sốkhi sinh con đúng chính sách dân số. BHXH tỉnh tổ chức cấp phát, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí chi BHXH, BHYT đảm bảo chi trả các chế độ kịp thời, an toàn, đúng quy định...

 

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý các cơ quan hành chính nhằm mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính được giao. Đến nay, có 100% cơ quan HCNN cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Các đơn vị sự nghiệp công lập đều thực hiện có hiệu quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị...

 

* Đồng chí cho biết việc kiểm tra công tác CCHC diễn ra như thế nào?

 

- Công tác kiểm tra CCHC được UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Tính từ đầu năm đến nay, đã kiểm tra 5 sở và 4 UBND cấp huyện, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018 đã đề ra. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2018. Sở Nội vụ tổ chức thanh tra chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế, hợp đồng lao động và bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại 6/8 cơ quan, địa phương. Bên cạnh kiểm tra theo kế hoạch đề ra, tỉnh còn chú trọng đến công tác kiểm tra đột xuất.

 

Cụ thể, trong quý III/2018, Tổ kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác giải quyết TTHC tại 5 UBND cấp xã. Qua kiểm tra, tổ đã chấn chỉnh các địa phương này thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện thư xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ sai sót, trễ hẹn...

 

* Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm còn rất nhiều đầu việc để hoàn thành. Vậy những nhiệm vụ trọng tâm nào cần thực hiện, thưa đồng chí?

 

- Từ nay đến cuối năm, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ còn lại theo Kế hoạch 188 và Kế hoạch 212 của UBND tỉnh, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác đã đề ra. Đồng thời tiếp tục rà soát TTHC, xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm túc và quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với chính sách tinh giản biên chế.

 

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất để giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, cấp huyện; các hội đồng, ban chỉ đạo; tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh; hội thi CCHC trong công chức, viên chức của tỉnh năm 2018.

 

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản. Tập trung xây dựng Chính quyền điện tử gắn kết chặt chẽ với cải cách TTHC. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả, tích hợp các dịch vụ công này với Cổng dịch vụ công quốc gia…

 

* Xin cảm ơn đồng chí!

 

THÙY THẢO (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Khâu quan trọng trong cải cách hành chính
Thứ Sáu, 24/08/2018 08:15 SA
Hướng đến sự hài lòng của người dân
Thứ Sáu, 17/08/2018 10:35 SA
Hiệu quả mang lại cao hơn trước
Thứ Sáu, 20/07/2018 07:30 SA
  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek