Thứ Năm, 22/10/2020 11:12 SA
Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh):
Sáng mãi một niềm tin
Thứ Năm, 23/07/2020 17:46 CH

Ngay từ mùa thu năm 1945 lịch sử, một bộ phận làm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đã được thành lập, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh 141 thành lập Thứ Bộ Công an, trong đó lực lượng Bảo vệ nội bộ là một bộ phận thuộc Vụ Bảo vệ chính trị. Đến ngày 10/5/1958, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan.

 

Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Chi ủy Phòng An ninh chính trị nội bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CTV

 

Trong hơn 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh chính trị nội bộ không ngừng phát huy bản chất cách mạng và truyền thống lực lượng Công an nhân dân anh hùng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

 

Cùng với lực lượng An ninh chính trị nội bộ trong cả nước, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Phú Yên ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, nhất là từ sau ngày tái lập tỉnh đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ Đảng và chính quyền, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân. Ngày nay, đất nước ta đang tiếp tục hội nhập quốc tế, tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh có nhiều biến động sâu sắc, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ. Vì vậy, nhiệm vụ của Phòng An ninh chính trị nội bộ ngày càng nặng nề, vừa phải góp phần giữ vững ổn định nội bộ, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa chủ động phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị phá hoại đất nước, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ là nhiệm vụ hàng đầu

 

Với những kết quả đã đạt được, từ năm 2015-2019, tập thể Phòng An ninh chính trị nội bộ được Tổng cục Chính trị tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc, Giám đốc Công an tỉnh công nhận Đơn vị Quyết thắng năm 2018. Đặc biệt, năm 2019 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Từ khi thành lập đến nay, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ của đơn vị được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh… khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác.

Xác định công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, những năm qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là việc thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Quy định 126 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 khóa XII... Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh.

 

Trước những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đơn vị đã thực hiện phương châm chỉ đạo “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một cây bút tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng”, qua đó đã có hàng trăm bài viết sắc bén đăng tải trên báo chí, internet, vạch trần những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, những nội dung thông tin sai trái trên mạng xã hội của các đối tượng, góp phần tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Để thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, các cơ quan ban ngành ban hành nhiều quy định trên lĩnh vực bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh thông tin, an ninh văn hóa tư tưởng, chống địch thâm nhập, tác động, chuyển hóa nội bộ; chỉ đạo xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, nhất là các trường hợp có dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc lợi dụng tự do, dân chủ để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành “điểm nóng” gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, đơn vị đã chủ trì tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai bảo vệ an toàn hơn 160 đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, 4 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Phú Yên; hơn 1.000 sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội, thể thao và các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi cấp quốc gia... Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Phú Yên đối với bạn bè trong nước và quốc tế, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Trong những năm qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện, tham mưu xử lý nhiều vụ việc sai phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, xử lý sai phạm trong tổ chức đào tạo, cấp bằng lái xe ô tô xảy ra trên địa bàn tỉnh... Đơn vị đã tham mưu Ban chỉ đạo Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh hướng dẫn các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tiến hành 3 đợt thanh tra và 4 đợt kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại 85 cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức 55 lớp tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh nội bộ cho 1.950 cán bộ, công chức, viên chức.

 

Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trên không gian mạng

 

Xác định không gian mạng là môi trường mà các thế lực thù địch và phần tử xấu tập trung lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu và hoạt động tán phát thông tin xấu, độc, sai sự thật, tuyên truyền xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại tư tưởng, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự tại địa phương. Đối với các đối tượng chống phá, cơ hội chính trị lợi dụng internet, mạng xã hội để tiến hành các hoạt động xuyên tạc, kích động, chống phá, đơn vị đã phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Đối với các trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, tác động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, đơn vị đã làm việc, giáo dục, nhắc nhở, răn đe, xử phạt theo đúng quy định pháp luật.

 

Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã làm việc, đấu tranh, xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, nhất là liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, thực hiện chức năng phòng, chống tội phạm, năm 2019 đơn vị đã phát hiện 1 trường hợp tại TP Tuy Hòa làm giả quyết định của UBND tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, trên cơ sở đó chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý giải quyết. Năm 2020, đơn vị đã phát hiện 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải các thông tin sai sự thật về các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên địa bàn tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

 

Đặc biệt, hiện đang là thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp để chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử xấu, nhất là việc lợi dụng các phương tiện truyền thông và mạng internet để tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại nội bộ, phá hoại đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

 

Ngày nay, các thế lực thù địch và phần tử xấu tiếp tục tiến hành các hoạt động chống phá, nhất là hoạt động “diễn biến hòa bình”, phá hoại nội bộ nhằm gây bất ổn về chính trị; tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn tiếp diễn; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tiêu cực, tham nhũng có nhiều diễn biến phức tạp. Qua đó đòi hỏi người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, chiến sĩ An ninh chính trị nội bộ nói riêng phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ lý luận và kiến thức chuyên môn, phấn đấu trở thành người chiến sĩ công an vừa “hồng” vừa “chuyên”, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện lời thề sắt son “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, luôn đoàn kết, nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu, trọng trách mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

 

LÊ THỊ LỊCH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek