Thứ Ba, 27/10/2020 01:52 SA
Đảng bộ Quân sự tỉnh: Lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác
Thứ Sáu, 10/07/2020 13:00 CH

Đảng bộ Quân sự tỉnh vừa tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phóng viên Báo Phú Yên lược ghi một số tham luận đã góp phần vào thành công của đại hội.

 

THƯỢNG TÁ TRẦN NGỌC THÀNH, TRƯỞNG BAN TUYÊN HUẤN (PHÒNG CHÍNH TRỊ): Nâng cao chất lượng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

 

Báo cáo chính trị cũng như kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, trình bày tại đại hội đã đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ nguyên nhân kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại. Đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi hoàn toàn nhất trí cao và xin làm rõ thêm về việc lãnh đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh.

 

Ngay sau khi có Chỉ thị 788, ngày 26/12/2013, đặc biệt là Chỉ thị 855, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong toàn LLVT tỉnh; xem đây là dịp để CBCS phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội và của đơn vị, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động kết hợp với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng, cũng như các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của CBCS trong LLVT tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo như: mô hình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”; phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… Thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”... các cơ quan, đơn vị đã triển khai xây dựng 19 nhà Tình nghĩa từ nguồn của Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh và các nguồn khác với số tiền 1,3 tỉ đồng; nhận giúp đỡ 4 xã, 9 thôn, buôn khó khăn và 99 hộ nghèo; tặng con giống, phương tiện sản xuất kinh doanh trị giá gần 900 triệu đồng; phối hợp các tổ chức chính trị xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng 6 nhà Tình nghĩa, mỗi nhà 70 triệu đồng, 1 nhà Đồng đội 80 triệu đồng; tặng quà cho 2.328 đồng bào nghèo trị giá hơn 1,7 tỉ đồng; tiết kiệm 16.547kg gạo; bê tông 350m và sửa chữa 5km đường liên thôn… Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã huy động gần 2.000 lượt CBCS tham gia chữa cháy trên 30 vụ cháy rừng; vận chuyển trên 720m3 nước sạch, cấp miễn phí cho 316 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt…

 

Kết quả thực hiện cuộc vận động đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và CBCS. Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, làm chuyển biến căn bản về ý thức, động cơ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện chức trách, yên tâm công tác, xác định rõ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% các cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tổ chức tập huấn và huấn luyện các nội dung khoa mục cho các đối tượng bảo đảm 100% đạt khá, giỏi. Có hàng trăm sáng kiến, trong đó có nhiều sáng kiến, cải tiến được áp dụng có hiệu quả. Quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

 

THƯỢNG TÁ ĐẶNG TẤN TRUNG, CHỦ NHIỆM HẬU CẦN, BỘ CHQS TỈNH: Xây dựng tiềm lực hậu cần trong khu vực phòng thủ tỉnh

 

Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo chính trị cũng như kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày trước đại hội và xin được làm rõ thêm một số nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác hậu cần.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả, từ tỉnh xuống các huyện, thị xã, thành phố đến nay đã dự trữ đủ 100% quân trang, dụng cụ cấp dưỡng cho các đơn vị dự bị động viên khẩn cấp theo Nghị định 25 của Chính phủ và Quy định 81 của Cục Hậu cần Quân khu 5 với tổng số tiền 6,24 tỉ đồng. Đồng thời chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, lập dự toán và phân kỳ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà làm việc cho 71 Ban CHQS các xã, phường, thị trấn theo lộ trình 2016-2020 với tổng số tiền trên 59 tỉ đồng và đã triển khai thực hiện hoàn thành. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có nhà (phòng) làm việc riêng cho Ban CHQS và có nơi ăn ở, sinh hoạt cho dân quân thường trực (đạt 100% nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020).

 

Đối với lãnh đạo các mặt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ và nâng cao đời sống bộ đội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ (ở đầu nhiệm kỳ) trong điều kiện còn nhiều khó khăn: Cơ sở vật chất, doanh trại nhiều cơ quan đơn vị thiếu nơi ăn, ở, sinh hoạt, huấn luyện, một số công trình đã xuống cấp. Nhưng với tinh thần tự lực tự cường, công tác hậu cần, nhất là trên lĩnh vực xây dựng cơ bản đã đạt được kết quả cao. Tổng diện tích xây dựng mới, cải tạo đạt trên 13.500m2, với tổng kinh phí trên 128 tỉ đồng, đạt 85,9% so với nhiệm kỳ trước. Đến nay, doanh trại, nhà ở bộ đội, kho tàng cơ bản đã ổn định, cảnh quan môi trường từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đơn vị cơ sở ngày càng đẹp hơn. Các phương tiện nghe nhìn, thiết chế văn hóa đã được quan tâm đầu tư. Hội trường, thao trường, bể bơi, công trình thể dục thể thao… tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, học tập, huấn luyện của bộ đội, dự bị động viên, dân quân tự vệ… Bộ đội được sử dụng nước sạch, 100% CBCS có đầy đủ phản, giường nằm theo quy định.

 

Ngoài việc bảo đảm tốt cơ sở vật chất doanh trại, đời sống của CBCS cũng được nâng lên rõ rệt, ăn thêm trung bình toàn LLVT tỉnh 1.750 đồng/người/ngày, tăng 10-15% định lượng thực phẩm. Việc chăm sóc sức khỏe bộ đội được quan tâm, chăm lo, tỉ lệ quân số khỏe đạt 99,45%; làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong ăn uống. Trong cả nhiệm kỳ không có trường hợp nào gặp bất trắc, tai biến, tai nạn điều trị do thiếu kiến thức cơ bản và thiếu tinh thần trách nhiệm, không để dịch bệnh xảy ra và lây lan vào đơn vị.

 

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát các điểm đất quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư 157 của Bộ Quốc phòng. Những kết quả trên đã góp phần xây dựng tiềm lực hậu cần trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ngày càng phát triển và luôn gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với củng cố quốc phòng - an ninh.

 

XUÂN HIẾU (ghi)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek