Thứ Ba, 07/04/2020 15:31 CH
Phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển
Thứ Sáu, 28/02/2020 07:27 SA

Lực lượng BĐBP tuần tra bảo vệ khu vực biên giới tuyến biển Sông Cầu. Ảnh: XUÂN HIẾU

2019 là năm thứ hai liên tiếp BĐBP Phú Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh được Bộ Tư lệnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Kết quả đó có sự phối hợp đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện, thị, thành ủy ven biển. Báo Phú Yên ghi lại ý kiến của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo một số địa phương về kết quả này.

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHAN ĐÌNH PHÙNG: Thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế phối hợp

 

Thời gian qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị, thành ủy ven biển đã thực hiện tốt các nội dung quy chế phối hợp; quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; bám sát tình hình thực tế, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (ANTT) trên địa bàn biên phòng; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương…

 

Trong năm 2020 và thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị, thành ủy ven biển của tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển; tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia cũng như các chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề trên biển Đông, nhất là Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.

 

Đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế phối hợp sát với thực tế; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và ANTT khu vực biên giới biển, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường biển, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm - cứu hộ cứu nạn... Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự, đảm bảo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TUY HÒA PHẠM VĂN Ý: Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài

 

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn ANTT và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 77 (nay là Nghị định 03) của Chính phủ, thời gian qua, Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phối hợp trong công tác kiểm tra, xác minh thông tin, nhất là tình hình an ninh trên biển, các hoạt động của người nước ngoài, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tổ chức lực lượng bảo đảm ANTT dịp diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương và các ngày lễ lớn của đất nước.

 

Đặc biệt, để góp phần ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân TP Tuy Hòa xâm phạm vùng biển nước ngoài, Thường trực Thành ủy cùng với Đảng ủy BĐBP tỉnh quan tâm chỉ đạo Đồn Biên phòng Tuy Hòa chủ trì và tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các phường, xã và các phòng ban chức năng của thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết của ngư dân khi tham gia khai thác hải sản trên biển; chủ động phát hiện, theo dõi chặt chẽ, kịp thời thông báo cho BĐBP và các lực lượng chức năng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên biển đúng chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó khẳng định phạm vi chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của ngư dân ta. Đồng thời, Thường trực Thành ủy luôn quan tâm, chỉ đạo UBND TP Tuy Hòa hỗ trợ về kinh phí cho Đồn Biên phòng Tuy Hòa tổ chức các buổi tuyên truyền, in cấp phát hàng ngàn tờ gấp phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật Biển Việt Nam…

 

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền phường 6, phường Phú Đông phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Hòa tuyên truyền, vận động các thuyền trưởng và chủ tàu cá đánh bắt xa bờ ký cam kết không đưa phương tiện và thuyền viên sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép; theo dõi chặt chẽ vùng hoạt động của các tàu cá đánh bắt xa bờ, đặc biệt là những tàu cá có biểu hiện nghi vấn; thường xuyên giữ liên lạc với ngư dân khi đang khai thác hải sản trên các vùng biển để chủ động phát hiện các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của các tàu thuyền nước ngoài và cách xử lý các tình huống xảy ra khi ngư dân ta bị nước ngoài uy hiếp, bắt giữ; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng, tàu cá có hành vi móc nối, cố tình đưa tàu cá sang vùng biển nước khác để khai thác hải sản trái phép. Kết quả, trong năm 2019 không có tàu cá và ngư dân của TP Tuy Hòa xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, cũng không có trường hợp nào vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển.

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY SÔNG CẦU TRẦN KINH DANH: Xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển

 

Trong thời gian qua, Đồn BP Xuân Đài, Đồn BP Xuân Hòa và các phường, xã ven biển của Sông Cầu đã chủ động phối hợp, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Thị ủy, UBND TX Sông Cầu có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng BĐBP ở địa phương vững mạnh; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; duy trì mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa đảng ủy các đơn vị, địa phương nói riêng, giữa quân và dân trên địa bàn Sông Cầu nói chung.

 

Đảng ủy hai đồn biên phòng thường xuyên duy trì, thực hiện tốt Quy định 2373, ngày 12/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố các xã, phường ven biển”. Thị ủy, UBND TX Sông Cầu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí cho hai đồn biên phòng mua nhiên liệu phục vụ nhiệm vụ công tác biên phòng, hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”… Cấp ủy, chính quyền các phường, xã ven biển luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ biên phòng trong công tác điều tra cơ bản, thống kê tình hình chính trị ở cơ sở theo định kỳ, phục vụ công tác giữ gìn ANTT ở địa bàn khu vực biên giới biển; hỗ trợ kinh phí, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ nhân dịp lễ, Tết…

 

Đảng ủy hai đồn biên phòng và ban thường vụ đảng ủy các phường, xã ven biển cũng đã thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin về tình hình kết quả công tác biên phòng, tình hình nhân dân trên địa bàn trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương; kịp thời rút kinh nghiệm trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, ANTT khu vực biên giới biển và xây dựng nền biên phòng toàn dân…

 

Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EU về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

 

XUÂN HIẾU (ghi)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek