Thứ Ba, 19/01/2021 06:25 SA
Hội thi Kho quân khí cấp huyện năm 2019:
Chuyển biến toàn diện về nhận thức và hành động
Thứ Sáu, 25/10/2019 10:12 SA

Kiểm tra kho quân khí Cơ quan quân sự huyện Đông Hòa. Ảnh: XUÂN HIẾU

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức Hội thi Kho quân khí (KQK) cấp huyện quản lý theo 5 nội dung, năm 2019. Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá thực chất hoạt động công tác kỹ thuật nói chung, nhà KQK nói riêng, qua đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 (quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông), góp phần làm chuyển biến các mặt công tác kỹ thuật ở từng đơn vị cơ sở.

 

Phóng viên Báo Phú Yên trao đổi với thượng tá Trần Văn Tĩnh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi.

 

* Xin thượng tá cho biết ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của hội thi này?

 

- VKTBKT là một nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT). Do đó, công tác bảo quản, bảo dưỡng tốt VKTBKT sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là việc làm thường xuyên của các đơn vị LLVT.

 

Thời gian qua, Phòng Kỹ thuật đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh từng bước đầu tư củng cố, xây dựng cơ sở kỹ thuật; nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa tại các trạm xưởng và bảo quản cất giữ VKTBKT tại các kho, khu kỹ thuật tại các đơn vị; củng cố cơ sở vật chất bảo đảm an toàn kho trạm, nhà xe - pháo.

 

Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ, nền nếp kỹ thuật và tổ chức thực hành bảo quản hàng ngày VKTBKT theo đúng quy định. Việc tổ chức hội thi KQK cấp huyện nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50; đồng thời đánh giá đúng thực chất công tác bảo quản, tổ chức, khai thác, sử dụng VKTBKT của LLVT tỉnh phục vụ nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác. Thông qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.

 

Thượng tá Trần Văn Tĩnh

* Công tác chuẩn bị, tinh thần tham gia của các đơn vị như thế nào, thưa thượng tá?

 

- Để chuẩn bị cho hội thi, Phòng Kỹ thuật đã chủ động phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chỉ huy ban hành đầy đủ các văn bản để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi theo đúng quy định, kế hoạch đã được Bộ Chỉ huy phê duyệt.

 

Sau khi có chỉ thị của Bộ Chỉ huy và kế hoạch thi KQK theo 5 nội dung của Phòng Kỹ thuật, các đơn vị (Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn BB888 và Trường Quân sự) đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị. Hầu hết các đơn vị đã tích cực đầu tư, củng cố, nâng cấp trang thiết bị, dụng cụ nhà kho, chủ động luyện tập, ôn luyện các nội dung để tham gia hội thi.

 

Theo đó, KQK của các đơn vị đã được đầu tư sơn mới; các công trình, dụng cụ phòng chống cháy nổ (PCCN), dụng cụ nhà kho…, quy hoạch, tổ chức sắp xếp VKTBKT trong kho theo đúng quy định; bảo đảm các điều kiện an toàn, bảo hộ lao động. Hệ thống bảng biển chính quy được đầu tư củng cố, bổ sung đầy đủ, thống nhất theo hướng dẫn của ngành Kỹ thuật. Hệ thống văn kiện kỹ thuật, sổ sách nghiệp vụ đăng ký thống kê, tài liệu kỹ thuật được bổ sung, kiện toàn, đăng ký kịp thời, lưu trữ đúng quy định.

 

Các thiết bị nhà kho cũng được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, sơn mới, bảo đảm duy trì tốt tình trạng kỹ thuật. Từng đơn vị tổ chức kiểm tra, củng cố, sửa chữa hệ thống chống sét, các trang bị, dụng cụ PCCN; điều chỉnh, bổ sung, luyện tập thực hiện Ngày kỹ thuật, các phương án PCCN, chiến đấu bảo vệ kho. Đồng thời củng cố, sửa chữa hệ thống camera quan sát, hàng rào xung quanh nhà kho, điện chiếu sáng cho công tác tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn kho tàng của đơn vị...

 

* Hình thức chấm điểm và kết quả hội thi ra sao? Thượng tá có thể điểm qua một số đơn vị, kết quả nổi bật?

 

- Quá trình cơ động chấm thi tại các đơn vị theo 5 nội dung đã được hướng dẫn, quán triệt, tổ giám khảo đã chấm điểm với tinh thần, thái độ nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác; nhận xét, chỉ rõ ưu, khuyết điểm của từng nội dung thi đối với từng đơn vị.

 

Trong đó đã điều chỉnh, phê duyệt cơ bản đầy đủ các văn kiện kỹ thuật của đơn vị (gồm hệ thống văn kiện kỹ thuật SSCĐ; các kế hoạch PCCN, chiến đấu bảo vệ đơn vị, hệ thống văn kiện kỹ thuật thường xuyên, văn kiện Cuộc vận động 50). Ở nội dung này, khá hơn có TP Tuy Hòa, huyện Sơn Hòa, Trung đoàn BB888, Trường Quân sự.

 

Các đơn vị đã đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp, củng cố kho tàng, mua sắm thiết bị dụng cụ nhà kho, phương tiện PCCN, sơn xì hòm hộp…; chủ động, tích cực củng cố, nâng cấp nhà kho theo tiêu chuẩn nhà kho quản lý theo 5 nội dung, nổi trội là TP Tuy Hòa, các huyện Đông Hòa, Sơn Hòa, Tuy An, Tây Hòa và Trung đoàn BB888. Tổ chức thực hiện ngày, giờ kỹ thuật tại đơn vị có nề nếp, khá hơn là các huyện Đông Hòa, Tuy An, Phú Hòa, Trung đoàn BB888 và Trường Quân sự.

 

Thực hiện tốt việc quản lý đăng ký, thống kê; có đầy đủ các loại mẫu biểu, sổ sách quản lý súng pháo, khí tài, đạn dược; tổ chức ôn luyện các nội dung, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho trợ lý, nhân viên quân khí nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn để quản lý tốt súng pháo, khí tài, đạn dược hiện có của đơn vị. Nội dung này, TP Tuy Hòa và hai huyện Đông Hòa, Sơn Hòa khá hơn các nơi khác.

 

* Bộ CHQS tỉnh, Ban tổ chức đánh giá như thế nào qua hội thi này?

 

- Để tổ chức hội thi, Ban tổ chức đã tích cực, chủ động trong mọi công tác chuẩn bị. Việc thực hiện trước, trong và sau hội thi đều chặt chẽ, chu đáo, đúng kế hoạch. Các đơn vị tham gia hội thi đã làm tốt công tác chuẩn bị và đạt kết quả cao trong hội thi. Cấp ủy, chỉ huy của đơn vị dự thi đã có sự quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ huy, kiểm tra và phát huy sức mạnh tổng hợp, các nguồn lực, công sức của bộ đội.

 

Kết quả đạt được lớn nhất qua hội thi, đó là nhà KQK của các đơn vị được củng cố và có sự chuyển biến toàn diện về quản lý, bảo quản, nề nếp công tác kỹ thuật và chất lượng của các trang bị, phương tiện hiện có. Cấp ủy và chỉ huy các cấp đều nhận thức sâu sắc hơn vai trò của công tác kỹ thuật quân khí trong tình hình mới. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực hành của cán bộ, nhân viên kỹ thuật được nâng cao một bước.

 

Ngoài ra, qua hội thi cũng đã phát hiện những tồn tại, thiếu sót, bất cập trong quản lý, chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan các cấp và triển khai thực hiện của đơn vị, từ đó rút ra kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tốt hơn trong thời gian tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

* Xin cảm ơn thượng tá!

 

5 nội dung quản lý của ngành Quân khí gồm: công tác quản lý số lượng, chất lượng và đồng bộ của các loại súng pháo, khí tài đạn dược trong nhà kho; công tác bảo đảm kỹ thuật, cất chứa khí tài, đạn dược trong nhà kho theo đúng kế hoạch, quy định; thực hiện đúng, đủ công tác đảm bảo thường xuyên và bảo đảm an toàn, vững chắc; công tác quản lý của ban kỹ thuật và thực hiện các quy định về nghiệp vụ của thủ kho quân khí.

 

Kết quả hội thi KQK cấp huyện năm 2019 theo 5 nội dung: xếp thứ nhất là Ban CHQS TP Tuy Hòa; xếp thứ nhì là Ban CHQS huyện Sơn Hòa; đồng xếp thứ ba là Ban CHQS huyện Đông Hòa và Ban CHQS huyện Tuy An. 11 nhà KQK của 11 đơn vị dự thi đều đạt tiêu chuẩn quản lý theo 5 nội dung được Bộ CHQS tỉnh cấp giấy chứng nhận.

 

XUÂN HIẾU (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek