Thứ Ba, 25/06/2019 16:24 CH
Xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc (*)
Thứ Sáu, 19/10/2018 10:27 SA

(Trích phát biểu của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, do UBND tỉnh tổ chức ngày 10/10/2018)

 

Quán triệt sâu sắc Quyết định 16/HĐBT, ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân, trong những năm qua, nhất là trong giai đoạn 2009-2019, các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể đã tổ chức thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân đạt được kết quả khá toàn diện.

 

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt phát biểu tại hội nghị

 

Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới biển được triển khai thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động xây dựng 113 tổ tàu thuyền an toàn; trên 150 dòng họ với hơn 1.600 gia đình tự quản về ANTT khu vực biên giới biển; 104 tổ nuôi trồng thủy sản an toàn; 60 phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh chống xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển…

 

Với vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ công tác biên phòng (CTBP) sát với đặc điểm tình hình của địa phương.

 

Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp CTBP; phối hợp tổ chức hàng ngàn lượt tuần tra, canh gác, kiểm soát trên bờ, trên biển, đấu tranh ngăn chặn và phòng chống có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền vùng biển, khai thác hải sản trái phép; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển của tỉnh.

 

Tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nhạy cảm mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình thời tiết trên biển để hướng dẫn ngư dân lao động, sản xuất an toàn và công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

 

Ngoài ra, lực lượng BĐBP tỉnh còn tích cực phối hợp với các cấp, ngành tổ chức tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng tất cả nhiệt huyết và tấm lòng của người chiến sĩ biên phòng; đã phối hợp xây dựng và trao tặng 173 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, 4 công trình dân sinh với tổng giá trị gần 5,5 tỉ đồng; tư vấn, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 20.000 lượt người; thực hiện Chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới” trị giá hơn 1,1 tỉ đồng…

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban ngành, lực lượng BĐBP tỉnh, các gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải nhìn nhận, đánh giá, phân tích rõ những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong thực tiễn xây dựng nền biên phòng toàn dân tại địa phương đã được nêu trong báo cáo sơ kết và các ý kiến tham luận tại hội nghị.

 

Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, trong đó có khu vực biên giới biển. Trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch, phản động sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động để chống phá Đảng, Nhà nước ta; hoạt động của các loại tội phạm sẽ diễn biến phức tạp; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án có khả năng tiếp tục gia tăng; tình hình khí hậu, thời tiết diễn biến khó lường sẽ tác động trực tiếp, đặt ra nhiều thách thức cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo trên địa bàn tỉnh.

 

Để tiếp tục duy trì tốt Ngày Biên phòng toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị địa phương, tôi đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tập trung, nỗ lực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

 

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là lực lượng ngư dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển của tỉnh, sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh, phức tạp trên biển Đông. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển đảo, giai đoạn 2017-2021, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trong khu vực biên giới biển.

 

Thứ ba, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và ANTT khu vực biên giới biển, gắn với việc thực hiện Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển.

 

Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình dòng họ, gia đình, tổ tự quản; tổ ANTT; tổ sản xuất an toàn trên biển; xây dựng các khu dân cư, các xã, phường, thị trấn ven biển đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ chủ quyền vùng biển và giữ gìn ANTT khu vực biên giới biển.

 

Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa các huyện, thị, thành ủy ven biển với Đảng ủy BĐBP tỉnh liên quan đến nhiệm vụ CTBP và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Tăng cường mối quan hệ hợp đồng giữa các ngành, các lực lượng trong việc triển khai nhiệm vụ CTBP, gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo trên phạm vi của tỉnh.

 

Thứ năm, lực lượng BĐBP tỉnh phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ CTBP, trong đó tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới.

 

Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt CTBP và Ngày Biên phòng toàn dân. Chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của địch và các đối tượng; thường xuyên tổ chức luyện tập phương án phối hợp xử lý các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới biển, không để bị động, bất ngờ; ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng, thời gian tới, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương sẽ nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn ANTT khu vực biên giới biển.

 

------------------------------------

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek