Thứ Sáu, 14/05/2021 01:19 SA
Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên:
Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong thời kỳ mới
Thứ Ba, 23/02/2021 07:03 SA

Việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay được chú trọng. Trong ảnh: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự trao giải nhì cho các thí sinh tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Ảnh: HÀ MY

Giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là việc làm thường xuyên trong hoạt động của các cấp ủy ở cơ sở, góp phần quan trọng trong quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 

Từng bước đổi mới, có chiều sâu

 

Năm 2020, Chi bộ Văn phòng Sở GD-ĐT là một trong hai chi bộ được Tỉnh ủy tặng thưởng danh hiệu chi bộ tiêu biểu xuất sắc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại Phú Yên.

 

Theo Bí thư Chi bộ Phạm Huy Văn, để đạt được thành tích này, nhờ sự nỗ lực bền bỉ của tập thể cấp ủy và tập thể chi bộ đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chi bộ luôn thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là việc nắm bắt thông tin, tư tưởng đảng viên luôn được triển khai kịp thời, trên cơ sở đó, đảng viên phát huy được tính chủ động, trách nhiệm trong tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác, đoàn kết, chung sức xây dựng tập thể chi bộ vững mạnh.

 

Theo ông Lê Bảo Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh, thời gian qua, ngoài Chi bộ Văn phòng Sở GD-ĐT, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong khối từng bước đổi mới, có chiều sâu, khoa học và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ. Bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, ngoài thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, các hội nghị thông tin thời sự, hội thi báo cáo viên, Đảng ủy khối còn chỉ đạo cấp ủy cơ sở chủ động đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết cho cán bộ, đảng viên; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp. Các TCCSĐ luôn quan tâm, chú trọng công tác tư tưởng gắn với việc đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các quan điểm sai trái chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, từ đó góp phần tích cực chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

 

“Việc tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị”, ông Huy nhấn mạnh.

 

Tiếp tục chú trọng, thực hiện đồng bộ

 

Đánh giá về công tác chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cho rằng: Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; nội dung và hình thức tuyên truyền giáo dục, quán triệt có nhiều đổi mới, đa dạng hóa phù hợp với từng đối tượng, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đặc biệt quan tâm.

 

Cùng với đó, giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường. Quán triệt, cụ thể hóa triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

 

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh xác định: triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng đảm bảo khoa học, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Thực hiện tốt chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm trai sái, thù địch; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để làm rõ, bổ sung, hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng… 

 

Xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng có vai trò rất quan trọng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây chính là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và cần được thực hiện đồng bộ, thống nhất.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy

HÀ MY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek