Chủ Nhật, 23/02/2020 09:34 SA
Đồng Xuân chú trọng phát triển nguồn nhân lực
Thứ Ba, 07/05/2019 11:00 SA

Cửa ngõ trung tâm huyện lỵ La Hai - Ảnh: XUÂN HIẾU

Xác định yếu tố con người là quan trọng, những năm qua, huyện Đồng Xuân luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) tại chỗ, đồng thời quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS), từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Về Đồng Xuân vào những ngày tháng 5 này, từ trung tâm huyện lỵ thị trấn La Hai đến các xã Xuân Lãnh, Đa Lộc… đâu đâu chúng tôi cũng nhận thấy rõ sự thay da đổi thịt. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ… Kết quả đó bắt nguồn từ công tác đầu tư PTNNL.

 

Gắn đào tạo với sử dụng

 

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đồng Xuân Ngô Trọng Cảnh cho biết: Thực hiện Chương trình hành động (CTHĐ) số 07, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường đầu tư PTNNL, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng”, ngày 3/8/2016, Huyện ủy Đồng Xuân ban hành CTHĐ số 07 về tăng cường đầu tư PTNNL, đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao, gắn với đào tạo sử dụng; ngày 11/10/2016 UBND huyện có Kế hoạch số 985, thực hiện CTHĐ số 07 của Huyện ủy.

 

Trên cơ sở quán triệt, triển khai ở cấp huyện, đảng ủy các xã, thị trấn đã cụ thể hóa, xây dựng CTHĐ ở cấp mình và phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện.

 

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện CTHĐ số 07 của Tỉnh ủy và Huyện ủy, nguồn nhân lực của huyện về cơ bản bảo đảm số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp; từng bước hình thành đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập.

 

Nhìn chung, đội ngũ CBCCVC của huyện được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp.

 

Trong đó, cán bộ có trình độ thạc sĩ 14 người, tăng 100%; đại học 577 người, tăng 1,05%; cao đẳng, trung cấp 600 người, giảm 2,75%. Về lý luận chính trị, cao cấp 62 người, tăng 14,81%; trung cấp 104 người, tăng 28,30%. Đối với cán bộ công chức cấp xã, 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; 62,09% đạt chuẩn về lý luận chính trị. 10/11 xã, thị trấn có kỹ sư nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp và quản lý HTX. Riêng đối với các chức danh chủ chốt, trình độ đại học và trên đại học chiếm 68,18%; trình độ chính trị trung cấp trở lên chiếm 95,45%.

 

“Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo, ưu tiên đào tạo sau đại học những ngành, lĩnh vực huyện đang cần; chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng công tác. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 121 người theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

 

Những cán bộ đăng ký học trên đại học đúng chuyên môn được huyện hỗ trợ 50% học phí. Ngoài ra, Huyện ủy cũng đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở một lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung tại huyện cho 67 học viên”, ông Ngô Trọng Cảnh cho biết thêm.

 

Đi đôi với thực hiện tốt công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển hệ thống đào tạo nghề; mạng lưới, cơ sở vật chất trường, lớp học trên địa bàn huyện cũng tiếp tục được củng cố, mở rộng và nâng cấp, chất lượng giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực.

 

Toàn huyện có 13/37 trường học đạt chuẩn quốc gia. Huyện giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện góp phần tích cực nâng cao chất lượng, năng suất lao động.

 

Cùng với rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 kịp thời, Huyện ủy cũng đã quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, bảo đảm tỉ lệ, cơ cấu, khoảng cách giữa các độ tuổi, cán bộ nữ, người DTTS…

 

Ông Ngô Trọng Cảnh cho biết: Xây dựng quy hoạch được thực hiện đồng bộ trên cơ sở quy hoạch cấp ủy đảng các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, có sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các xã, thị trấn, cơ quan, ban ngành huyện với nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống chính trị - xã hội.

 

Đồng Xuân tiếp tục thực hiện đề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC của huyện và đề án Vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực cho từng chức danh vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2016-2020.

 

Chú trọng phát triển đảng viên

 

Song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng dân trí, PTNNL, Huyện ủy Đồng Xuân đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên. Thực trạng hiện nay, nguồn để quy hoạch cán bộ và quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng, nhất là người DTTS rất khó khăn.

 

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Xuân Châu Văn Thiện, để tạo nguồn phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng, biện pháp căn cơ, bền vững là tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng; tuyên truyền vận động phụ huynh cho con em tới trường; tổ chức nuôi và dạy thật tốt, để học sinh người DTTS có niềm vui khi đến trường, có động lực học lên cao, tạo nguồn tại chỗ. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền quan tâm, ưu tiên quy hoạch CBCCVC người DTTS từ huyện đến xã, nhằm bảo đảm cơ cấu thành phần dân tộc trong các tổ chức chính trị, xã hội.

 

Cũng theo ông Châu Văn Thiện, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng để có nguồn cán bộ và phát triển đảng viên, nhất là người DTTS không thể một sớm, một chiều cho kết quả mà phải liên tục, thường xuyên, kiên trì và bền bỉ.

 

Xác định công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, trong thời gian qua, Huyện đoàn Đồng Xuân đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, sáng tạo trong công tác bồi dưỡng, rèn luyện ĐVTN nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho Đảng.

 

Trong quá trình thực hiện, các cấp bộ Đoàn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, ý thức cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN, đẩy mạnh việc học tập quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 6 bài học lý luận chính trị được tổ chức thông qua hội nghị tập huấn, giao ban, sinh hoạt thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

 

Bí thư Huyện đoàn Đồng Xuân Lê Việt Hòa cho biết: Hàng năm, các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện “Chương trình rèn luyện đoàn viên” phù hợp với đặc điểm của đoàn viên ở địa phương, cơ sở; tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn cơ sở tại hội nghị tập huấn và thống nhất biện pháp, các bước triển khai, phiếu đánh giá việc rèn luyện hàng năm.

 

Điều này được thể hiện qua số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu để Huyện ủy xem xét kết nạp tăng cả về số lượng và chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, toàn huyện kết nạp 671 đảng viên trong đó ĐVTN chiếm tỉ lệ cao; người DTTS chiếm 12,5%.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, một số ngành còn xảy ra tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” trong việc sử dụng nguồn nhân lực; còn mất cân đối về chuyên môn theo vị trí việc làm. Đào tạo chưa gắn với sử dụng và nhu cầu thực tế của địa phương, chưa phù hợp theo vị trí việc làm. Chậm thay thế, bố trí sắp xếp một số CBCC chưa đủ chuẩn về trình độ chuyên môn; một số cán bộ thiếu ý chí để nâng cao trình độ theo quy định. Trong thời gian tới, huyện Đồng Xuân tiếp tục đầu tư PTNNL, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn với sử dụng. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí đội ngũ CBCCVC đúng chuyên môn được đào tạo theo vị trí việc làm. Đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá về PTNNL; chính sách về thu hút, sử dụng trí thức trẻ đảm nhận cương vị lãnh đạo, quản lý để tạo nguồn cán bộ kế cận…

 

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Đồng Xuân Ngô Trọng Cảnh

 

XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek