Thứ Ba, 26/05/2020 16:23 CH
Đảng bộ Hòa Hiệp Nam (Đông Hòa): Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị
Thứ Ba, 05/03/2019 09:57 SA

Bộ mặt nông thôn mới Hòa Hiệp Nam ngày càng khởi sắc - Ảnh: XUÂN HIẾU

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là xây dựng và phát triển xã Hòa Hiệp Nam lên phường trước năm 2020 theo nghị quyết của Tỉnh ủy và Huyện ủy Đông Hòa; Đảng bộ xã Hòa Hiệp Nam đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra.

 

Đảng bộ xã Hòa Hiệp Nam hiện có 327 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ, trong đó có 3 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, là vùng “đất thép” trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ - nơi có đến 4 người con ưu tú được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân Hòa Hiệp Nam luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục vượt qua khó khăn, vận dụng đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa xã nhà từng bước vươn lên.

 

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

 

Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Đảng ủy xã Hòa Hiệp Nam tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

 

Năm 2018, hệ thống chính trị của xã Hòa Hiệp Nam được cấp trên đánh giá: Hội Cựu chiến binh xếp loại trong sạch vững mạnh; Hội Nông dân xếp loại vững mạnh xuất sắc; MTTQ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xếp loại vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Nam Nguyễn Công Dũng cho biết: Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, trong thời gian qua, Đảng ủy luôn đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu. Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

 

“Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Đồng thời triển khai thực hiện Quy định 101 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết cụ thể, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, cơ sở; gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện Kế hoạch 24 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hòa về tiếp tục triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, trình độ giác ngộ chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Không có đảng viên nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

“Qua đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, có 2/11 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 82,58% trong tổng số đảng viên đã được đánh giá. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 5,58%. Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ”, Bí thư Nguyễn Công Dũng cho biết.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng của Hòa Hiệp Nam vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là, công tác phát triển Đảng tuy có quan tâm, năm 2018 kết nạp 23 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Huyện ủy giao, nhưng công tác này đang gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số chi bộ, nhất là chi bộ thôn, tỉ lệ đảng viên sinh hoạt thường kỳ chưa đảm bảo; tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn gặp nhiều khó khăn.

 

Mặt trận và các đoàn thể còn lúng túng, chưa chủ động trong việc tập hợp, giáo dục đoàn viên, hội viên, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhưng việc làm theo còn hạn chế, chưa thành ý thức tự giác của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 

“Trong lãnh đạo điều hành của Đảng ủy có lúc chỉ đạo giải quyết một số công việc chưa kịp thời, chưa quyết liệt như: công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; tình trạng khai thác cát trái phép, sử dụng đất sai mục đích, nuôi chim yến tự phát, nuôi bò thả rông; việc nuôi trồng thủy sản trên sông Ngọn chưa theo quy hoạch… Công tác phối hợp của các ban ngành, đoàn thể có lúc thiếu đồng bộ nên hiệu quả một số công việc chưa cao”, ông Dũng thẳng thắn nhìn nhận.

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã lên phường

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Hiệp Nam Phạm Văn Công cho biết: Hòa Hiệp Nam là xã bãi ngang ven biển; từ 2016 trở về trước còn là xã đặc biệt khó khăn. Năm 2017, Hòa Hiệp Nam đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là vấn đề hết sức nan giải, vì vào thời điểm này xã còn rất nhiều tiêu chí chưa đạt, như cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7), y tế (tiêu chí số 5), nhà ở dân cư (tiêu chí số 9)…

 

Để sớm đạt chuẩn xã NTM, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc; tập trung cao độ các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân huy động vốn xóa nhà ở tạm, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; triển khai nhiều mô hình sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân…

 

“Sau 1 năm nỗ lực cao độ, Hòa Hiệp Nam đã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM. Hiện nay, Đảng ủy Hòa Hiệp Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy cao độ mọi nguồn lực để xây dựng xã lên phường trước năm 2020”, ông Phạm Văn Công cho biết.

 

Tuy nhiên theo ông Công, xây dựng xã đạt chuẩn NTM từ một xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển đã khó, xây dựng xã lên phường chỉ trong thời gian 2 năm còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Theo quy định, trong 17 tiêu chí bắt buộc để xã được công nhận là phường, Hòa Hiệp Nam còn 4 tiêu chí chưa đạt.

 

Đó là cân đối thu chi ngân sách; tỉ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất; đường phố chính được chiếu sáng; tỉ lệ nước thải đô thị được xử lý quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, ngân sách xã Hòa Hiệp Nam hiện nay thu chưa đủ chi (năm 2018 thu hơn 11,6 tỉ đồng), ngân sách cấp trên còn phải bổ sung. Tỉ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm (2016, 2017, 2018) là 7,09% còn cao so với quy định. Tỉ lệ đường phố chính được chiếu sáng khoảng 60% (quy định là 90% trở lên).

 

Tỉ lệ nước thải đô thị được xử lý quy chuẩn kỹ thuật, theo quy định tối thiểu là 15%, trong khi Hòa Hiệp Nam chưa có xử lý nước thải. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu tuy đạt chuẩn NTM nhưng chưa mang tính bền vững như: thu gom xử lý rác thải, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nhân dân…

 

“Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là xây dựng và phát triển xã Hòa Hiệp Nam lên phường trước năm 2020; cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của tỉnh và huyện, Đảng bộ Hòa Hiệp Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

 

Toàn Đảng bộ và toàn dân ra sức khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tự lực tự cường, phát huy mọi nguồn lực là lợi thế sẵn có của địa phương, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, ngành nghề; tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp - công nghiệp và dịch vụ mang tính bền vững.

 

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tốt các chính sách xã hội, nâng cao các tiêu chí đạt được trong xây dựng NTM… phấn đấu đạt các tiêu chí xã lên phường”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Nam Nguyễn Công Dũng cho biết.

 

XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek