Thứ Ba, 26/05/2020 16:55 CH
Đảng bộ xã Đức Bình Tây (Sông Hinh): Nâng cao năng lực lãnh đạo
Thứ Ba, 26/02/2019 09:13 SA

Một góc nông thôn mới Đức Bình Tây - Ảnh: XUÂN HIẾU

Từ một xã đặc biệt khó khăn, đất đai hoang hóa, thiếu vốn… người dân phải đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, nhờ biết phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, Đảng bộ và nhân dân xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) đã từng bước vượt qua đói nghèo. Đức Bình Tây hôm nay đã có một diện mạo mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

 

Về với Đức Bình Tây hôm nay, điều ai cũng nhận ra đó là sự hiện diện của một nông thôn mới (NTM). Xã có 5 thôn, buôn, trong đó có 2 thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số là Quang Dù và Mả Vôi. Qua từng thôn, từ đầu làng đến cuối xóm đâu đâu cũng sạch đẹp, khang trang, hai bên đường được trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường thân thiện. Người dân đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, tận hưởng cuộc sống thanh bình.

 

Phát huy vai trò Đảng lãnh đạo

 

Đảng bộ xã Đức Bình Tây có 120 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ thôn. Thời gian qua, cùng với chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đức Bình Tây đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 

Đảng bộ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, trong đó luôn coi trọng và đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng lên hàng đầu; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Nhiều năm liền, Đảng bộ Đức Bình Tây đạt trong sạch vững mạnh; năm 2018 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

Bí thư Đảng ủy xã Đức Bình Tây Đặng Thị Kim Oanh cho biết: “Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Trong đó, chú trọng giáo dục ý thức chấp hành và tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt bình quân trên 90%. Hơn 80% cán bộ, đảng viên tham gia học nghị quyết, viết bài thu hoạch đảm bảo các nội dung yêu cầu đề ra. Định kỳ hàng tháng, Đảng ủy đều chỉ đạo cho cán bộ tuyên giáo, dân vận định hướng nội dung tuyên truyền để Mặt trận, các đoàn thể và các chi bộ trực thuộc tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

 

Qua đó, tư tưởng chính trị trong Đảng bộ ổn định, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và trong nhân dân. Không có đảng viên nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Bên cạnh đó, để lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và quần chúng nhân dân, Đảng ủy luôn chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên chịu khó xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, tạo mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân càng thêm gắn bó.

 

Trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng bộ, chi bộ: Đảng ủy tập trung xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đức Bình Tây Đỗ Văn Cường cho biết thêm: Năm 2018, Đảng ủy đã cử 6 đồng chí tham gia học lớp trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính; thực hiện công tác điều động, kiện toàn nhân sự Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; điều động, phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch Mặt trận để giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân, làm tốt công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời thực hiện công tác nhân sự bí thư kiêm trưởng thôn đối với Chi bộ thôn Mả Vôi; kiện toàn nhân sự chức danh Bí thư Xã đoàn; thống nhất cơ cấu thành phần, số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ xã theo đề án Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024… Ngoài ra, Đảng ủy cũng đã lựa chọn, cử 11 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng và đã kết nạp 9 đồng chí vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu.

 

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mả Vôi La O Lương chia sẻ: “Mả Vôi là thôn đầu tiên của Đức Bình Tây hợp nhất hai chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn do một người đảm trách. Còn phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận. Việc hợp nhất này vừa tinh gọn bộ máy và tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành.

 

Trong thời gian qua, chi bộ thôn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mỗi năm chi bộ tổ chức ít nhất 2 lần sinh hoạt chuyên đề với những nội dung cụ thể, sát thực với tình hình của thôn, gắn với đời sống của bà con”.

 

Xã điển hình xây dựng nông thôn mới

 

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ Đức Bình Tây nhiệm kỳ 2015-2020 là giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn xã có 50 hộ nghèo. Đảng ủy phân công 3 đồng chí trong Ban Thường vụ, mỗi đồng chí phụ trách một nhóm trực tiếp giúp đỡ 6 hộ và các chi bộ thôn giúp đỡ 44 hộ. Bằng nhiều hình thức như tặng bò giống, heo giống, gà giống và hướng dẫn cách chăn nuôi, nhiều hộ đã thoát được nghèo.

 

Ông Ksor Y Nhí ở buôn Quang Dù, phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi nghèo lắm vì không có vốn làm ăn, không có bò để nuôi. Được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy, UBND xã tặng con bò giống trị giá 10 triệu đồng, tôi có điều kiện phát triển sản xuất. Nay gia đình tôi đã đủ ăn rồi”.

 

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của xã Đức Bình Tây có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Nếu như năm 2000, thu nhập bình quân đầu người chỉ trên dưới 2 triệu đồng thì đến năm 2018 tăng lên 36 triệu đồng.

 

Thu ngân sách từ vài triệu đồng/năm, năm 2018 đạt 630 triệu đồng, vượt 12,5% kế hoạch. 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai rộng rãi… Hiện xã có 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 5/5 thôn, buôn được công nhận thôn, buôn văn hóa.

 

Đức Bình Tây còn là xã đi đầu trong xây dựng NTM. Chủ tịch UBND xã Trần Văn Ân nhớ lại: Năm 2011, Đức Bình Tây bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Lúc này, xã chỉ đạt 2/19 tiêu chí gồm: điện và thủy lợi.

 

Các tiêu chí còn lại đạt thấp, trong đó một số tiêu chí rất khó về đích như tỉ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân của người dân, nhà ở nông thôn, tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên… Trước thực trạng này, Đức Bình Tây đã đề ra lộ trình và những giải pháp cụ thể để có thể hoàn thành 19 tiêu chí trong vòng 5 năm.

 

Cấp ủy, chính quyền đã tập trung huy động nguồn lực từ trong dân; tuyên truyền, làm cho bà con hiểu rõ chủ thể xây dựng NTM chính là họ và người thụ hưởng thành quả cũng là họ. Đồng thời, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng bền vững, tiến tới hiện đại; phối hợp cùng các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn trồng lúa nước, cao su, mía, sắn... để nâng cao hiệu quả canh tác.

 

Đối với những hộ nghèo không có đất sản xuất, xã tạo điều kiện cho thuê đất 5% trong vòng ba năm. Với những trường hợp không có vốn làm ăn, UBND xã thành lập Ban xóa đói nghèo, giúp các hộ này tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi bò hay trồng mía, sắn… Sau 5 năm triển khai xây dựng NTM, năm 2015 Đức Bình Tây đạt chuẩn xã NTM với 19/19 tiêu chí.

 

“Cùng với triển khai mô hình trồng hoa hai bên đường, Đức Bình Tây cũng đã và đang triển khai xây dựng buôn Quang Dù thành buôn văn hóa kiểu mẫu; vận động cán bộ, công chức mỗi người đóng góp một ngày lương để cải tạo, trồng cây xanh, trồng hoa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp khu vui chơi giải trí trung tâm, góp phần tạo diện mạo cho xã NTM”, bà Đặng Thị Kim Oanh cho biết thêm.

 

XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek