Chủ Nhật, 19/05/2019 22:19 CH
Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tuyên giáo
Thứ Ba, 17/07/2018 07:00 SA

Xác định vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên giáo (CTTG) trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn đặt nhiệm vụ CTTG lên hàng đầu. Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, với phương châm “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “hướng mạnh về cơ sở”, ngành Tuyên giáo tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả quan trọng.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ CTTG 6 tháng cuối năm 2018 - Ảnh: XUÂN HIẾU

 

Luôn “đi trước, đi cùng” với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong thời gian qua, CTTG của tỉnh đã tích cực góp phần củng cố, ổn định tư tưởng, nhất là về tư tưởng chính trị, tạo niềm tin cho sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã tích cực, tham mưu kịp thời giúp cấp ủy chủ động trong các mặt CTTG; tích cực phối hợp với các ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ địa phương, đơn vị và vận động nhân dân, đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

 

Nâng cao chất lượng tham mưu

 

Tại hội nghị sơ kết CTTG 6 tháng đầu năm 2018, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là Ban Tuyên giáo Trung ương, 6 tháng qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu và tổ chức, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong nhân dân để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng trong Đảng bộ; tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị 23 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; định hướng tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo… Đồng thời, cấp ủy các cấp cũng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền việc triển khai, thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy vào cuộc sống. Thông qua hoạt động CTTG, nhiều vấn đề khó khăn, thách thức trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... từng bước được hóa giải. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và từng bước được nâng cao.

 

Cùng với làm tốt công tác tham mưu, làm tốt công tác tuyên truyền…, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành lập và kiện toàn Tổ đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên internet; xây dựng và đưa trang fanpage Đất Phú Trời Yên vào hoạt động, kịp thời chia sẻ, chuyển tải các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, không đúng sự thật của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị… Nhờ đó, tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội trong tỉnh ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

Khó khăn và hạn chế

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, CTTG vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Đó là, công tác tham mưu trên một số mặt có lúc chưa kịp thời, toàn diện những vấn đề xã hội quan tâm, có trường hợp còn lúng túng; công tác chỉ đạo báo chí xuyên suốt, thường xuyên nhưng vẫn còn tình trạng một số bài báo phản ánh chưa đúng với bản chất sự việc…

 

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Hinh Nguyễn Văn Ngọc, có rất nhiều vấn đề tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên và người dân như việc giá đất sàn chênh lệch lớn với giá thị trường hay việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập thôn/buôn… Công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 nội dung chưa phong phú, có nơi còn mang tính hình thức. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhưng đưa nghị quyết này đi vào cuộc sống như thế nào để cán bộ, đảng viên tự nhận diện “tự soi, tự sửa” nhiều nơi còn lúng túng. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Hinh chia sẻ: Ngoài tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, Sông Hinh có “sáng kiến” in ra 27 biểu hiện đó dán công khai ở các trụ sở thôn, xã, cơ quan nhà nước và in thành sổ tay bỏ túi để phát cho mỗi cán bộ, đảng viên. Chúng tôi xem đây là một hình thức để người dân giám sát và nhắc nhở cán bộ, đảng viên thường xuyên “tự soi, tự sửa”, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gương mẫu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao”. Còn theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa Lương Phú Cảnh, quá khó đối với người làm CTTG khi trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, bàn thảo về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng nhiều ĐBQH có ý kiến trái ngược nhau. Trong đó có đại biểu phát ngôn, bày tỏ quan điểm cá nhân được một số tờ báo đăng tải với nội dung không đầy đủ, bị kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc và gây hiểu lầm, hoang mang trong quần chúng, trong đó có cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Tuy Hòa. “Chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cử cán bộ đi về từng phường, xã cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng, chấn chỉnh dư luận, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo tụ tập đông người, ổn định tình hình trên địa bàn”, ông Cảnh cho biết.

 

Ý kiến chung nhất của nhiều đại biểu là: Thông tin đưa đến người dân cần kịp thời, đầy đủ, công khai và chính xác hơn. Ví dụ, “1km đường = 6 tỉ đồng” (đường đi bộ Độc Lập, TP Tuy Hoa) là thông tin chưa đầy đủ, tác động, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng và “làm khó” cho CTTG. Hay thông tin người Trung Quốc đứng tên người Việt Nam đang mua gom đất ở khu vực dọc bờ biển Phú Yên là có thực hay không? Việc trả lời câu hỏi này cho người dân phải kịp thời, chính thống…

 

Nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

 

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết CTTG năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng nhất là phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của CTTG, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ðảng và đất nước trong tình hình hiện nay”. Đồng thời để nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiều ý kiến cho rằng, không “khoán trắng” CTTG cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ tuyên giáo mà phải xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Song, đội ngũ cán bộ tuyên giáo là lực lượng nòng cốt, vì vậy, giải pháp quan trọng hàng đầu quyết định cho mọi sự thành công của CTTG là tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt để phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo có đủ bản lĩnh, lý luận và kỹ năng thực tiễn, có uy tín, thuyết phục, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. CTTG phải tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, đa dạng các hình thức, phương thức sáng tạo. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo và định hướng dư luận, thông tin, báo chí; đặc biệt phải phát huy và từng bước làm chủ không gian mạng xã hội bằng lực lượng tích cực với số đông. Không chỉ cán bộ tuyên giáo mà mỗi cán bộ đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội phải là một tuyên truyền viên tích cực, hữu hiệu trên mạng xã hội cũng như trong cuộc sống thường nhật của người dân.

 

“Trước tiên, để hoàn thành nhiệm vụ CTTG 6 tháng cuối năm 2018, ngành Tuyên giáo của tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và sắp đến là Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về CTTG”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh.

 

CTTG có vị trí rất quan trọng trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển đất nước. Nhiệm vụ cơ bản của CTTG năm 2018 là phải tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, tiếp tục “nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị”.

 

(Phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (thời điểm đó là thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) tại Hội nghị tổng kết CTTG năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018)

 

XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek