Chủ Nhật, 17/02/2019 01:35 SA
Án chồng ánTruy bắt nhanh nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhauVào tù vì lừa đảo và sử dụng tài sản trái phép
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước:
Tìm lời giải cho “bài toán” khó
Thứ Ba, 03/07/2018 08:40 SA

Công nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình - Ảnh: NGỌC HÂN

Phát triển, bổ sung những quần chúng ưu tú vào đội ngũ của mình luôn được Đảng ta xác định là một nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sinh lực, trẻ hóa đội ngũ, tăng cường sức chiến đấu mới, bảo đảm cho Đảng không ngừng phát triển, đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử được giao. Trong đó phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) luôn được Đảng quan tâm đặc biệt.

 

Bài 1: Nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng

 

Là người sáng lập, xây dựngvà rèn luyện Đảng ta, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác phát triển Đảng. Theo Người, đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Tháng 12/1961, nói chuyện với những cán bộ đảng viên hoạt động lâu năm, Bác khẳng định: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”.

 

Từ quan điểm và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

 

Thực tế hơn 88 năm kể từ ngày thành lập đến nay cũng đã khẳng định, nhờlàm tốt công tác phát triển đảngviên, Đảng ta đã không ngừng lớnmạnh. Từ chỗ chỉ có hơn 5.000 đảng viên trước khi giành chính quyền, Đảng ta đã phát triển lên hàng triệu đảng viên, với hàng vạncơ sở đảng, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành thắng lợi sựnghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là “để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang... Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Tuy nhiên, trên thực tế công tác phát triển đảng viên có lúc, có nơi làm chưa tốt, chưa thật “rộng rãi trong quần chúng”. Đặc biệt phát triển đảng viên ở các DN, nhất là DNNNN vẫn còn hạn chế.

 

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển, những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận chỉ đạo tăng cường phát triển, phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong DN, nhất là các DNNNN.

 

Cụ thể, ngày 29/7/2010, Ban Bí thư (khóa XI) ban hành Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là DNTN) và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Ngày 30/1/2013, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 17-HD/BTCTW về thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ DNTN đủ tiêu chuẩn vào Đảng… Nội dung này được Đại hội XII của Đảng tiếp tục đề cập đến, nhấn mạnh, đó là “Tổng kết việc thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân và việc thí điểm kết nạp những người là chủ DNTN đủ tiêu chuẩn vào Đảng”.

 

Đến việc cụ thể hóa, đề ra giải pháp thực hiện

 

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và các kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy về phát triển đảng trong các DNNNN, trong những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế hoạch và triển khai thực hiện với những giải pháp cụ thể. Trong đó, ngày 29/4/2016, Đảng ủy Khối đã ra Nghị quyết 06-NQ/ĐUK về xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các DNNNN giai đoạn 2016-2020 (NQ06).

 

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là nguyện vọng của nhiều công nhân trong các DNNNN - Ảnh: NGỌC HÂN

 

Ngày 27/5/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch 23-KH/ĐUK, cụ thể hóa NQ06, triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Mặt khác, để triển khai thực hiện có hiệu quả NQ06, ngày 28/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phối hợp với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) ban hành Kế hoạch 26-KHPH/ĐUK-LĐLĐ-BQLKKT xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể gắn với xây dựng DN phát triển giai đoạn 2016-2020.

 

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết: Trước khi ban hành NQ06, Đảng bộ Khối có 49 TCCSĐ, trong đó có 29 TCCSĐ trong DNNNN. Trong 2 năm qua, Đảng ủy Khối tiếp nhận 2 TCCSĐ từ Đảng bộ Tổng công ty CP Miền Trung, thành lập mới 3 TCCSĐ và giải thể 1 TCCSĐ (Chi bộ Công ty CP Chế biến thực phẩm Phú Yên) do không còn phù hợp về mặt tổ chức. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 53 TCCSĐ, trong đó có 33 TCCSĐ trong DNNNN (gồm 6 đảng bộ và 27 chi bộ cơ sở).

 

Những năm qua cùng với chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong DN, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Khối chú trọng triển khai tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên hàng năm đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, chất lượng. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy, TCCSĐ trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ điều kiện của đơn vị mình.

 

Còn đối với các DN chưa có tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập Tổ công tác phát triển đảng viên và xây dựng TCCSĐ trong các DNTN (Tổ công tác) do Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trần Văn Cẩm làm tổ trưởng, tiến hành khảo sát các DN trên địa bàn TP Tuy Hòa; đồng thời phối hợp với Ban quản lý, Công đoàn KKT và các cơ quan có liên quan của tỉnh rà soát các DN tại các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh để nắm tình hình hoạt động.

 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trần Văn Cẩm cho biết: Từ ngày 19-20/9/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phối hợp với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban quản lý KKT tỉnh tổ chức khảo sát, tuyên truyền tại 8 DN ở KCN Hòa Hiệp và KCN An Phú. Từ tháng 5-11/2017, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và tổ công tác đã gặp gỡ, khảo sát, tuyên truyền vận động việc phát triển đảng và thành lập tổ chức đảng tại 6 DN trên địa bàn TP Tuy Hòa và KCN Hòa Hiệp.

 

Trước đó, trong tháng 6, 7 và 11/2016, Thường trực, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cũng đã tiếp xúc, làm việc với 6 DN ở KCN Đông Bắc Sông Cầu, KCN An Phú và 1 DN trên địa bàn TP Tuy Hòa. Qua đó tuyên truyền, vận động chủ DN và tổ chức đoàn thể trong DN về các chủ trương của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong DNTN, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối tiến hành rà soát tình hình đoàn viên, hội viên tiến tới thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong các DN này, nhằm phát huy vai trò của các cơ sở Đoàn, Hội trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên…

 

Bí thư Đoàn Khối DN tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết: Theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tiếp xúc với 3 DN: Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Phú Yên và Công ty CP An Hưng Phú; tiến hành khảo sát và vận động thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên ở các DN này.

 

Kết quả đã thành lập 2 tổ chức cơ sở đoàn: Chi đoàn Công ty CP An Hưng Phú và Đoàn cơ sở Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên. Đây là cơ sở để phát triển đoàn viên và kịp thời giới thiệu quần chúng ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp, xây dựng tổ chức đảng trong các DNNNN này.

 

“Qua tuyên truyền, triển khai thực hiện, nhìn chung cấp ủy các TCCSĐ, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức rõ hơn về chủ trương xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các DNNNN, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện NQ06”, đồng chí Trần Văn Cẩm khẳng định.

 

Theo anh Ngô Ngọc Vũ và nhiều công nhân ở KCN Hòa Hiệp, qua học tập, làm việc và được sự giáo dục của tổ chức Đoàn Thanh niên, hầu hết họ đều nhận thức được, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức; là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Đất nước ta được như ngày hôm nay, người dân được sống trong hòa bình, có được việc làm và thu nhập ổn định… tất cả đều nhờ có Đảng soi đường, dẫn lối. “Phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng là ước nguyện cháy bỏng của nhiều công nhân. Tuy nhiên, vì nhiều DNNNN không có tổ chức đảng nên ước nguyện đó khó trở thành hiện thực”, anh Vũ tâm sự.

 

----------------------------- 

Bài cuối: Kết quả và bài học kinh nghiệm

 

XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek