Thứ Sáu, 24/05/2019 11:44 SA
Những kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Thứ Ba, 12/06/2018 11:00 SA

Công an tỉnh Phú Yên bàn giao nhà Tình nghĩa cho hộ khó khăn ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa) - Ảnh: XUÂN HUY

Hai năm qua, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đạt nhiều kết quả khích lệ…

 

Nhiều chuyển biến rõ nét, hiệu quả

 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai nghiêm túc. Việc học tập chuyên đề năm 2017 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai bằng nhiều hình thức phong phú như mở hội nghị học tập, quán triệt, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề.

 

Sau hội nghị, cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 13/3, các ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề cho cán bộ chủ chốt cấp mình. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện, bảo đảm nội dung và yêu cầu đề ra.

 

Tiếp đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã đăng ký làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng nội dung chuyên đề, sát với nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương luôn gương mẫu, nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước gắn với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 

Việc học tập chuyên đề đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành công việc thường xuyên, tự nguyện, tự giác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, các chi bộ, đảng bộ duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, hàng quý. Các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả nội dung học tập và làm theo gương Bác, gắn với đánh giá và triển khai công việc tại các buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 23-CT/TU ngày 3/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; thực hiện tốt phương châm “Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật” và phương châm 5 biết “Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn”.

 

Cụ thể, trong “Năm kỷ cương hành chính” 2017, toàn tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ, khắc phục sự trì trệ, kém hiệu quả trong hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cấp ủy, chính quyền các cấp..., góp phần tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh lựa chọn những nội dung, vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm liên quan tới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của ngành, địa phương, đơn vị để tập trung khắc phục, giải quyết, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Nhờ vậy, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về cơ bản phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nghiêm túc xây dựng kế hoạch và thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác; gắn học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng thời gian, chất lượng đi cơ sở, tích cực tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ.

 

Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến được các cấp ủy tiếp tục quan tâm. Theo đó, hai năm qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện và duy trì nhiều mô hình điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Có thể kể đến các mô hình “Kết nghĩa chi hội người Kinh với chi hội người dân tộc thiểu số” (huyện Sơn Hòa), “Hộp tiền tiết kiệm giúp trẻ em đến trường” (huyện Tây Hòa), “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” (huyện Phú Hòa), “Giảm tổn thất điện năng và tối ưu hóa chi phí trong toàn công ty” (Công ty Điện lực Phú Yên), “Xây dựng mối quan hệ với trưởng thôn/bản để phát triển dịch vụ viễn thông vùng xa” (Công ty Viễn thông Phú Yên), “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (Bộ CHQS tỉnh), “Ngôi nhà thân ái”, “Ghi sổ vàng lập công” (Công an tỉnh)...

 

Thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã giúp được 62 xã (trong đó có 19 xã miền núi đặc biệt khó khăn, 16 xã bãi ngang ven biển và 27 xã nghèo) còn nhiều khó khăn cùng hàng ngàn hộ nghèo với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng…

 

Thường xuyên nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

 

Theo Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn, trong thời gian tới, cùng với tập trung khắc phục các khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại, toàn tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

 

Thực hiện nền nếp việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể và cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thường xuyên nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với thực hiện nghiêm Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Tiếp tục đề xuất cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả để nhân rộng; kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào kế hoạch kiểm tra của cấp ủy các cấp.

 

HỮU THANH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek