Thứ Hai, 21/01/2019 03:48 SA
Án chồng ánTruy bắt nhanh nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhauVào tù vì lừa đảo và sử dụng tài sản trái phép
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Thứ Ba, 30/01/2018 08:11 SA

Năm 2017, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành; sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, ngành Tuyên giáo Phú Yên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 - Ảnh: THẠCH BÍCH

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, 5, 6 (khóa XII) được các cấp ủy thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Việc tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị trong Đảng và trong nhân dân được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, hành động, cùng với hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

 

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu chỉ đạo thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Duy trì thường xuyên công tác thông tin thời sự, tuyên truyền, báo chí; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực thông tin, lý luận, lịch sử, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ... Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, góp phần tạo động lực tinh thần để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

 

Cùng với tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, năm nay, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh tiếp tục tham mưu để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tham mưu cấp ủy các cấp triển khai tốt các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; sơ kết, tổng kết kịp thời có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; các nhiệm vụ và kết quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; tuyên truyền các giải pháp, các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại.

 

Song song đó, tiếptục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố; gắn kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng học viên, thường xuyên khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các học viên sau đào tạo, bồi dưỡng để đánh giá chất lượng hiệu quả đào tạo, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý; tổ chức tốt hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018. Tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn vớithực hiệnNghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, việc triển khai thực hiện theo kiểu hình thức, chiếu lệ.

 

Đổi mới hơn nữa công tác tham mưu chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo; phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thuộc các lĩnh vực khoa giáo. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc biên soạn, thẩm định lịch sử đảng bộ các ngành, địa phương, chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt việc biên tập tin, bài, xuất bản bản tin Thông báo nội bộ và bản tin Phổ thông, Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; khai thác, biên tập và tổng hợp các thông tin tham khảo dành cho lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên chuyên sâu. Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tham mưu, đề xuất, phối hợp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

 

Năm nay, ngành Tuyên giáo Phú Yên tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ động, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng chính trị, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp tốt với các ngành, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc, thông tin nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm. Tăng cường chỉ đạo, định hướng về tư tưởng chính trị trong hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ; tích cực, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng để đưa tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ. Có giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị.

 

NGUYỄN VĂN SỰ

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek