Thứ Hai, 21/01/2019 03:47 SA
Án chồng ánTruy bắt nhanh nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhauVào tù vì lừa đảo và sử dụng tài sản trái phép
Hoạt động Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2018:
Nâng cao vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp, các ngành
Thứ Ba, 23/01/2018 09:33 SA

Năm 2017, dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và người lao động; sự quyết tâm trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và lãnh đạo các doanh nghiệp nên kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đây là cơ sở để Đảng bộ Khối tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm nay.

 

Nhiều kết quả khích lệ

 

Đảng ủy Khối tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ (2007-2017). Tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối nói chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ở các TCCSĐ được chú trọng.

 

Đảng bộ Khối tiếp nhận thêm 2 TCCSĐ, thành lập mới 1 TCCSĐ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp mới 111 đảng viên, trong đó có 54 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (có 1 là chủ doanh nghiệp tư nhân). Đồng thời hoàn thành tốt việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu chiến binh khối nhiệm kỳ 2017-2022. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình Đảng bộ, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh.

 

Chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hoạt động các đoàn thể đạt những kết quả tốt, các tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên đã thể hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh và tích cực xây dựng Đảng…

 

Đáng chú ý là các doanh nghiệp trong khối hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; sản xuất, kinh doanh đạt kết quả tốt, có tăng trưởng, đóng góp vào ngân sách gần 1.052 tỉ đồng, chiếm gần 28% tổng thu ngân sách của tỉnh. Qua đó đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho hơn 11.000 lao động, không xảy ra tranh chấp để trở thành điểm nóng và tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội với tổng số tiền hơn 20,7 tỉ đồng (trong đó theo Kế hoạch 68-KH/TU là hơn 1,6 tỉ đồng). Riêng sau bão số 12 năm 2017, các doanh nghiệp đã huy động, kêu gọi từ các tập đoàn, tổng công ty cũng như vận động từ nguồn lực đóng góp của cán bộ, người lao động hỗ trợ cho tỉnh gần 2,6 tỉ đồng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm kịp thời tham gia giải quyết những rủi ro cho các doanh nghiệp.

 

Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

 

Năm nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, hỗ trợ nhau, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm:

 

Một là, các TCCSĐ lãnh đạo hoặc phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; ổn định và từng buớc phát triển doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, thu nhập và các quyền lợi hợp pháp cho người lao động; xây dựng doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, trách nhiệm xã hội, tích cực thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các doanh nghiệp trong khối xây dựng mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ, liên kết để cùng nhau phát triển. Đảng ủy Khối cố gắng làm tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp, các ngành trong tỉnh.

 

Hai là, các tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, gương mẫu trong việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên và người lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết có liên quan nhiều và trực tiếp đến hoạt động của Đảng bộ Khối; gắn kết chặt chẽ việc nghiên cứu học tập với xây dựng và thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Khối và TCCSĐ. Nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên và người lao động, chủ động phát hiện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong người lao động khi thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Ba là, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, tổ chức học tập chuyên đề và xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo nghiêm túc, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Các cấp ủy, doanh nghiệp, đoàn thể lựa chọn những nội dung, vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm liên quan tới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị để tập trung khắc phục, giải quyết, gắn với thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị. Các ban, cán bộ công chức cơ quan chuyên trách nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục cải cách hành chính để triển khai và tổ chức các hoạt động thật hiệu quả, phù hợp tình hình của Đảng bộ. Đẩy mạnh thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; chú trọng đa dạng các hình thức giúp đỡ, đảm bảo hiệu quả lâu dài và nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

 

Bốn là, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, thật sự là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh. Chú trọng xây dựng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực hiện công tác quy hoạch và rà soát quy hoạch các cấp ủy, các đoàn thể đúng quy định. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cấp ủy cơ sở đương nhiệm và cán bộ trong quy hoạch, nhất là trình độ lý luận chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.

 

Năm là, cấp ủy các TCCSĐ căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị. Đồng thời căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối và tình hình thực tế tại đảng bộ cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cho phù hợp, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu và giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng.

 

Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác đoàn thể để phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào hoạt động ở cơ sở, tập hợp được nhiều đoàn viên, hội viên, xây dựng các đoàn thể vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị phát triển và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

 

Các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2018:

 

- Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối tăng 5%.

 

- 100% doanh nghiệp nộp thuế đúng quy định.

 

- 100% doanh nghiệp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

- 100% doanh nghiệp không để xảy ra đình công, lãn công trở thành điểm nóng.

 

- 100% doanh nghiệp thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

 

- 95% doanh nghiệp, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

 

- 95% doanh nghiệp, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

 

- 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

- 50% TCCSĐ trong sạch vững mạnh, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

- Thành lập 2 TCCSĐ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

 

- Kết nạp 110 đảng viên mới...

 

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek