Thứ Ba, 17/07/2018 08:56 SA
Phú Hòa thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 và Kế hoạch 68
Thứ Ba, 18/07/2017 09:46 SA

Cùng với các địa phương trong tỉnh, thời gian qua, huyện Phú Hòa đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

 

Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Phú Hòa trao bò cho hộ nghèo xã Hòa Trị thực hiện Kế hoạch 68 - Ảnh: VIỆT AN

 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện luôn gắn với quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng Đảng. Nhờ vậy tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cộng đồng. Cán bộ, đảng viên không ngừng ra sức tu dưỡng đạo đức, lối sống, nêu cao trách nhiệm trong công tác thường ngày, phương pháp làm việc có bước cải tiến và kết quả nâng cao rõ rệt, hoàn thành tốt hơn chức trách được giao. Các mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, phát huy tốt hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều mô hình mới tiếp tục xuất hiện và có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

 

Cùng với học tập nghiêm túc các chuyên đề theo quy định, từng cán bộ, đảng viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao mà viết bản đăng ký làm theo với những mục tiêu phấn đấu thiết thực nhằm tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tinh thần “sát chức năng, nhiệm vụ; ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” và thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện. Trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức các cơ quan khối Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt phương châm thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật.

 

Công tác tuyên truyền đã có sự đổi mới cả nội dung và hình thức thông qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể ở các xã, thị trấn; tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng; tuyên truyền trên sóng đài truyền thanh, trong trường học, trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.

 

Gắn triển khai Chỉ thị 05 với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong huyện xác định rõ trách nhiệm của mình, phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong công tác và đạo đức lối sống. Vì vậy tích cực, chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch của bản thân và cấp mình để làm gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Qua thực hiện Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, hầu hết cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác và thái độ phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong đảng bộ, chi bộ, cơ quan và gắn bó mật thiết với nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác của cán bộ, đảng viên, công chức đã có chuyển biến tốt như làm việc đúng giờ với tinh thần trách nhiệm và kết quả cao hơn; không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

 

Hiệu quả của thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua đã tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Chẳng hạn đến nay, huyện đã có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới là Hòa Trị, Hòa An, Hòa Quang Nam, Hòa Thắng, Hòa Quang Bắc và thị trấn Phú Hòa đạt thị trấn văn minh đô thị. Năm nay, huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Hòa Định Đông và Hòa Định Tây.

 

Củng cố quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

 

Thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 64-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, 3 năm qua, từng cơ quan, đơn vị phân công cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo sát hợp với tình hình thực tế. Theo đó, phân công từ 2-4 cán bộ, đảng viên thành 1 tổ, mỗi tổ phối hợp với trưởng và bí thư chi bộ thôn (buôn) khảo sát, nắm bắt những thông tin cơ bản về cuộc sống của các hộ nghèo được giúp đỡ. Trên cơ sở này, các thành viên trong tổ có cách tiếp cận để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có biện pháp, giải pháp giúp đỡ cho phù hợp. Hình thức giúp đỡ rất đa dạng, phong phú như cho mượn vốn chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình; vận động các hộ có quan hệ họ hàng giúp đỡ hộ nghèo; tạo điều kiện làm cộng tác viên, đại lý tuyên truyền bán sản phẩm dịch vụ cho ngành bưu chính viễn thông; hỗ trợ gạo, xe đạp, sách vở, chi phí học tập cho học sinh là con em hộ nghèo; hỗ trợ xi măng sửa lại nhà ở; hỗ trợ học nghề miễn phí đối với các hộ còn sức lao động; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết… với tổng giá trị đến nay hơn 850 triệu đồng.

 

Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nêu cao tinh thần gương mẫu, tự nguyện, tự giác trong ủng hộ và vận động giúp đỡ. Nhiều cán bộ, đảng viên, ngoài số tiền đóng góp còn tranh thủ thời gian đi vận động các doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện ủng hộ tiền, vật chất giúp đỡ hộ nghèo. Công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị giúp đỡ các hộ với chi ủy, chi bộ thôn, buôn và MTTQ, các đoàn thể xã, thị trấn nhịp nhàng, kịp thời, nhất là theo dõi quá trình làm ăn, những vấn đề nảy sinh, vướng mắc để phối hợp giải quyết. Các hộ nghèo phấn khởi đón nhận sự giúp đỡ vật chất và tinh thần của các cơ quan, ban, ngành của huyện. Từ đó có ý thức hơn trong tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng được củng cố, gắn bó chặt chẽ hơn. Đến nay, toàn huyện đã có 339/776 hộ được giúp đỡ thoát nghèo, đạt 43,68%, vượt 34,68% so với Kế hoạch 64-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Những hộ còn lại cũng rất lạc quan, tin tưởng, nỗ lực phấn đấu hơn trong lao động sản xuất để sớm thoát nghèo bền vững.

 

Từ kết quả khích lệ của việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch 68 của địa phương, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm để trong thời gian tới tiếp tục triển khai đạt hiệu quả cao hơn. Đó là nơi nào mà đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị coi trọng và luôn luôn gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nơi đó sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ và mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đó là tiếp tục kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết liên quan của Trung ương, của tỉnh, của huyện; tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, những cách làm sáng tạo để tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch 68; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến gắn với phê phán, nhắc nhở những việc làm chưa hay, chưa tốt. Bên cạnh đó có các giải pháp tập trung khắc phục hiệu quả hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong công tác vận động, trong nếp nghĩ, cách làm, nhất là đối với những cá nhân còn đăng ký làm theo chung chung, chưa sát với nhiệm vụ được phân công và đối với những hộ nghèo còn có tư tưởng dựa dẫm, ỷ lại…

 

Trong 3 năm thực hiện Kế hoạch 68, ở Phú Hòa đã xuất hiện những đơn vị có thành tích tiêu biểu, nổi bật như Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Chi cục Thuế huyện, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, Công an huyện, Hội Nông dân huyện… Trong đó, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy (gồm 18 cán bộ, đảng viên của Văn phòng Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy) nhận giúp đỡ 17 hộ nghèo ở khu phố Định Thọ 2 (thị trấn Phú Hòa) và hiện đã có 14 hộ thoát nghèo. Đây là 1 trong 18 tập thể trong toàn tỉnh vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.

 

ĐINH THỊ THU THANH

Bí thư Huyện ủy Phú Hòa

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Phạm Thanh Phong
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (057) 3841519, (057) 3842488 - Fax: (057) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek