Chủ Nhật, 27/05/2018 22:58 CH
Đẩy mạnh giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05
Thứ Ba, 04/07/2017 08:59 SA

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ góp phần giúp cán bộ dân vận cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh: HÀ THU

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị nêu rõ: “Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo… Đối với sinh viên đại học chuyên ngành lý luận chính trị, học viên trường chính trị, đoàn thể và lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống các bài giảng, chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”…

 

Gắn học tập lý luận với làm theo

 

Để phù hợp với yêu cầu mới, ngày 14/7/2016, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 3136/QĐ-HVCTQG về việc điều chỉnh chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Trong đó có phân môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với tổng thời gian là 59 tiết bao gồm 5 chuyên đề: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân và tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Ngoài môn tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào giảng dạy trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính, do tính đặc thù của các môn học về lý luận chính trị đều xuất phát từ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nên hầu hết các môn học khác đều đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Về cơ bản, những nội dung cốt lõi nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào giảng dạy tại các trường chính trị tỉnh, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu.

 

Lâu nay, đối tượng học viên trung cấp lý luận chính trị - hành chính là cán bộ, đảng viên ở địa phương, nhất là cấp cơ sở. Do đó, Trường Chính trị tỉnh xác định đây là cơ sở thuận lợi để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng đó và để đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới, nhà trường rất quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ giảng viên. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của nhà trường đều được đào tạo cơ bản và chuyên sâu về các chuyên ngành lý luận chính trị, trong đó có nhiều người được đào tạo để giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh với trình độ thạc sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học… góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc giảng dạy môn học này.

 

Với những thuận lợi nêu trên, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các khoa chuyên môn trong quá trình giảng dạy lý luận chính trị nói chung và môn tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng phải gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, trên cơ sở các chuyên đề, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập hàng năm, giảng viên phải chắt lọc, chọn những nội dung phù hợp “xây dựng thành luận điểm” để đưa vào những bài học, phần học cụ thể sao cho vừa đảm bảo được nội dung, thời gian giảng dạy theo quy định vừa lồng ghép những luận điểm đó một cách phù hợp vào bài giảng. Trong đó, giảng viên hết sức chú ý đọc kỹ, nghiên cứu sâu các tác phẩm, bài phát biểu, bài viết của Bác để vận dụng trong giảng dạy một cách chắc chắn nhất. Ngoài ra, giảng viên còn nghiên cứu những mẩu chuyện về Bác, phong cách làm việc và cuộc sống riêng của Bác để ví dụ minh họa làm nổi bật các luận điểm đã được xây dựng trong bài. Qua đó giúp học viên nhận thức sâu sắc hơn, chặt chẽ hơn và là căn cứ để sau khi ra trường vận dụng vào thực tiễn công tác của bản thân tại cơ quan, đơn vị.

 

Cần liên hệ thực tiễn nhiều hơn

 

Có thể đánh giá khái quát việc gắn giảng dạy lý luận chính trị nói chung và môn tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua của nhà trường đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có những khó khăn. Đó là nội dung mỗi bài học nhiều, dung lượng kiến thức lớn nhưng quy định thời gian quá ít, do đó giảng viên chủ yếu tập trung chuyển tải những nội dung của giáo trình, còn việc liên hệ, lồng ghép những tác phẩm, bài phát biểu, bài viết của Bác chưa nhiều; trong liên hệ còn dừng lại ở lý thuyết, trích dẫn chưa đi sâu phân tích, đánh giá hoặc liên hệ những luận điểm của Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào trong thực tiễn, nhất là liên hệ thực tiễn ở địa phương.

 

Để việc giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ hơn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến, cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung.

 

Một là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường cần tập trung chỉ đạo các khoa chuyên môn nghiên cứu sâu một số tác phẩm, bài viết, bài phát biểu của Bác, trong đó chú ý hoàn cảnh ra đời của tác phẩm để có căn cứ liên hệ với từng bài học được chắc chắn và thuyết phục hơn. Đồng thời cần quy định đối với giảng viên khi lên lớp ở một số môn học, bài học phải có sự liên hệ với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn chuyên đề học tập từng năm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Hai là, giảng viên cần dành một lượng thời gian nhất định để phân tích, liên hệ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tiễn, nhất là thực tiễn Phú Yên đối với mỗi bài giảng một cách phù hợp.

 

Ba là, cần tổng kết thực tiễn công tác giảng dạy trong nhà trường.  Trong đó chú trọng việc liên hệ giữa giảng dạy lý luận chính trị với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó có cơ sở đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian đến.

 

Bốn là, nhà trường cần tiếp tục tăng cường trao đổi, đối thoại, lắng nghe sự phản hồi từ học viên thông qua các buổi thảo luận, hội thảo, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của học viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Trên cơ sở này, xem xét điều chỉnh công tác giảng dạy sao cho vừa đảm bảo nội dung chương trình, thời gian theo quy định, vừa đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi cần thiết của người học tronghọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhcủa Đảng ta hiện nay.

 

ThS ĐỖ THỊ XUÂN KIM

(Trường Chính trị Phú Yên)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Phạm Thanh Phong
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (057) 3841519, (057) 3842488 - Fax: (057) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek