Thứ Hai, 23/04/2018 22:23 CH
Thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh:
Góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
Thứ Ba, 28/03/2017 11:00 SA

Năm 2016, việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đạt một số kết quả khích lệ.

 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Trần Hữu Cẩm trao giấy khen cho các tập thể thực hiện xuất sắc Chỉ thị 05 - Ảnh: AN TIÊM

 

Những kết quả thiết thực

 

Nét nổi bật là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc tăng cường lãnh đạo, đôn đốc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hầu hết cấp ủy TCCSĐ đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo vào các buổi chào cờ đầu tuần, vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, đơn vị; nhận xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể và việc làm theo của cán bộ, đảng viên. Qua đó xây dựng ý thức tự giác rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đoàn thể khối chủ động triển khai kế hoạch học tập và làm theo; hầu hết đoàn viên, hội viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Các cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng đảng viên, kịp thời đề ra biện pháp để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ sở đoàn, hội vững mạnh. Qua thực hiện Chỉ thị 05, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các doanh nghiệp đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm, không có tình trạng tụ tập, khiếu kiện đông người hay phát sinh điểm nóng. Nhờ vậy góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng.

 

Những chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được thể hiện rõ nét trong việc lãnh đạo, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt Năm doanh nghiệp Phú Yên 2016 theo Chỉ thị 04-CT/TU ngày 7/1/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các doanh nghiệp trong khối nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh, đề ra những giải pháp phù hợp, nỗ lực khắc phục khó khăn, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời đổi mới, cải tiến, hợp lý hóa quy trình sản xuất kinh doanh, triệt để thực hành tiết kiệm để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, từng bước xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững; thực hiện tốt chính sách cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhờ vậy, người lao động có việc làm và đời sống cơ bản ổn định, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tin vào sự quản lý, điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp.

 

Song song đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ Khối thời gian qua luôn gắn với thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Các doanh nghiệp, đơn vị đã sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không ngừng nâng cao năng suất lao động; cán bộ, đảng viên và người lao động nghiêm túc chấp hành thời giờ làm việc theo quy định, thực hiện tốt phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”, không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc… Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối ngày càng nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, nêu cao tính gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, được quần chúng tin yêu, tín nhiệm.

 

Cùng với thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối tiếp tục nhân rộng 81 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác của các năm trước, góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp. Đó là các mô hình: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính bưu chính” (Bưu điện tỉnh); “Xây dựng mối quan hệ với trưởng thôn/buôn để phát triển dịch vụ viễn thông vùng xa” (Viễn thông Phú Yên); “Giảm tổn thất điện năng và tối ưu hóa chi phí” (Công ty Điện lực Phú Yên); “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong quản lý và sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh” (Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Phú Yên); “Cán bộ tín dụng giỏi, giao dịch viên chuyên nghiệp, cán bộ kiểm ngân liêm khiết” (Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Phú Yên); “Giảm tỉ lệ thất thoát, thất thu tiền nước” (Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên)… Bên cạnh đó, các sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất như: “Thiết kế và chế tạo thiết bị điện áp một chiều công suất nhỏ” (Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ), “Tối ưu hóa phương pháp kiểm nghiệm” (Công ty CP PYMEPHARCO), “Phương pháp tiết kiệm vải trong các đơn hàng” (Công ty CP An Hưng)… đã tiết kiệm, làm lợi cho các doanh nghiệp trên 2 tỉ đồng.

 

Tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

 

Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, hiệu quả và tuyên truyền sâu rộng các nội dung chuyên đề năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đồng thời đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng doanh nghiệp, đơn vị. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của doanh nghiệp, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối, trang thông tin điện tử của các doanh nghiệp, đơn vị về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, về kết quả thực hiện Chỉ thị 05, về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực..; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các phong trào do Tỉnh đoàn phát động, tổ chức các phong trào thanh niên làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên trong khối tham gia. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình, cách làm hay, sáng tạo của doanh nghiệp, đơn vị; duy trì tổ chức chào cờ đầu tuần, đầu tháng, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 85-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Xây dựng mô hình mới trong việc thực hiện Chỉ thị 05, kịp thời phát hiện, biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị này. Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

 

Hơn 3,6 tỉ đồng giúp xã khó khăn và hộ nghèo

 

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU ngày 14/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 85-KH/ĐUK ngày 27/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, thời gian qua, 23 doanh nghiệp và Cơ quan Đảng ủy Khối (theo sự phân công của UBND tỉnh) đã thực hiện việc giúp đỡ với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng. Đồng thời có 8 doanh nghiệp khác (ngoài sự phân công) giúp đỡ các xã khó khăn, hộ nghèo với số tiền trên 230 triệu đồng.

 

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Phạm Thanh Phong
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (057) 3841519, (057) 3842488 - Fax: (057) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek