Thứ Ba, 22/09/2020 17:50 CH
Xây dựng Phú Hòa thành huyện nông thôn mới nâng cao (*)
Thứ Sáu, 17/07/2020 23:31 CH

Đồng chí Lương Minh Sơn phát biểu tại đại hội. Ảnh: THÚY HẰNG

(Trích phát biểu của đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy

tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Hôm nay, tôi rất phấn khởi đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước hết, tôi đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Hòa. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, hành động, phát triển, tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Hòa lần thứ XVI sẽ thực hiện tốt nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

 

Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển

 

Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân huyện Phú Hòa đã không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, với 11/13 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt nghị quyết đại hội đề ra. Kết quả nổi bật nhất đó là đã tập trung huy động các nguồn lực, cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Phú Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới; đồng thời xây dựng Hòa Quang Bắc trở thành xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

 

Cùng với đó, kinh tế - xã hội huyện tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 10,6%. Lĩnh vực nông nghiệp có mặt phát triển khá tốt; bước đầu đã hình thành được một số mô hình sản xuất, vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi tập trung, quy mô lớn, mang lại hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện và các công trình phục vụ dân sinh được quan tâm đầu tư, nâng cấp; bộ mặt thị trấn Phú Hòa và các vùng nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc. Các loại hình dịch vụ từng bước được mở rộng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư được tăng cường, đạt một số kết quả tích cực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến, tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện đến nay giảm chỉ còn 1,2%, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%, vượt 8% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp và là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào này. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và từng tổ chức đảng được nâng lên. Hệ thống chính trị các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được huyện tích cực, chủ động thực hiện, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

Những thành tựu đạt được nêu trên là rất phấn khởi, là tiền đề quan trọng để huyện Phú Hòa tiếp tục đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm vươn lên và những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Hòa trong thời gian qua.

 

Tính đến nay, huyện Phú Hòa đã trải qua 18 năm xây dựng và phát triển (trên cơ sở chia tách địa giới hành chính của TX Tuy Hòa, nay là TP Tuy Hòa vào năm 2002), tuy trước mắt còn khó khăn, nhưng cũng đang có nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển, như: nằm ở cửa ngõ phía tây, tiếp giáp với TP Tuy Hòa; có hệ thống giao thông đường bộ tương đối thuận lợi, kết nối thông suốt với các địa phương lân cận; có diện tích đất nông nghiệp tập trung tương đối lớn và màu mỡ; hệ thống kênh mương thủy lợi cơ bản đảm bảo cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; trên địa bàn huyện có Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh (được xác định là 1 trong 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của cả nước) đang được đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc ứng dụng, chuyển giao KH-CN vào sản xuất nông nghiệp; có Cụm công nghiệp Hòa An, Ngọc Sơn Đông và nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp, cũng như hệ thống chợ nông thôn tương đối phát triển; Đảng bộ và nhân dân Phú Hòa có truyền thống anh hùng trong đấu tranh cách mạng và cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; nhân dân Phú Hòa có truyền thống hiếu học... Đây chính là những yếu tố, điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển huyện nhà trong thời gian tới.

 

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng nông thôn mới

 

Đại hội chúng ta còn một nhiệm vụ rất quan trọng đó là bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân huyện nhà; quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng và các nội quy, quy chế tại đại hội; cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra để bầu vào ban chấp hành khóa mới, đảm bảo ban chấp hành đảng bộ huyện khóa mới là một tập thể thực sự vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng vì lợi ích của toàn đảng bộ và nhân dân.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình bày tại đại hội đã nêu khá đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong 5 năm tới. Tôi cơ bản nhất trí với những nội dung dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu và phát biểu thêm một số nội dung có tính gợi mở để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận, quyết định để thống nhất thực hiện:

 

- Thứ nhất, trong lãnh đạo phát triển kinh tế, tôi đề nghị đại hội thảo luận thêm về các giải pháp để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương như tôi đã nêu trên để thúc đẩy phát triển; gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh.

 

+ Trước mắt, huyện Phú Hòa cần tiếp tục đặt trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nhanh và bền vững lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng trang trại, quy mô công nghiệp, ứng dụng các tiến bộ KH-CN vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm và thu hút đầu tư các nhà máy chế biến trên địa bàn. Trước hết, chủ động phối hợp nghiên cứu, có giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, gắn với xây dựng thương hiệu và tiến đến sản xuất hàng hóa các sản phẩm từ khóm Đồng Din, mít Lỗ Chài...; đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất, các sản phẩm nông nghiệp mới, hiệu quả để nhân rộng. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Phối hợp thúc đẩy đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tranh thủ tối đa Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đối với sự phát triển nền nông nghiệp của huyện.

 

+ Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, toàn hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất. Chú trọng duy trì các mô hình hay, hiệu quả đã thực hiện để nhân rộng; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, học tập và triển khai thêm nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu duy trì và tiếp tục nâng cao các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới đã đạt được, tiến đến xây dựng các xã, huyện nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 

+ Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển nhanh các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch. Chủ động phối hợp nghiên cứu, kêu gọi thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ tại một số điểm có tiềm năng như: Đập Đồng Cam, Suối nước khoáng Phú Sen... Quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Khôi phục, phát triển mạnh các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống như: Bánh tráng Đông Bình (xã Hòa An), chổi Mỹ Thành (xã Hòa Thắng); đồng thời khuyến khích du nhập, phát triển một số nghề mới gắn với phát triển du lịch, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

 

+ Tích cực huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng thị trấn Phú Hòa, nhất là đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới một số tuyến đường nội thị thị trấn và một số tuyến đường liên thôn, liên xã; tích cực phối hợp thúc đẩy triển khai dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba đoạn qua huyện, gắn với đầu tư một số hạ tầng xung quanh, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển. Phối hợp nghiên cứu quy hoạch phát triển khu vực xung quanh giao lộ quốc lộ 25 và tuyến tránh quốc lộ 1.

 

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm; triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên hệ thống thủy nông Đồng Cam đoạn trên địa bàn huyện. Có giải pháp hiệu quả thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

 

- Thứ hai, quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế. Tập trung làm tốt công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 

- Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

- Thứ tư, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên 3 tiêu chí. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân để chủ động giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện, khiếu nại đông người, vượt cấp, kéo dài, gây mất an ninh trật tự.

 

- Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek