Thứ Ba, 22/09/2020 17:05 CH
Đồng tâm hiệp lực xây dựng Phú Hòa thành huyện nông thôn mới nâng cao
Thứ Sáu, 17/07/2020 06:31 SA

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Phú Hòa. Ảnh: CTV

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân huyện Phú Hòa quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị hành động mạnh mẽ; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu xây dựng Phú Hòa trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Phú Hòa đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới; góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

 

Bí thư Huyện ủy Phú Hòa Đinh Thị Thu Thanh

Nông thôn khởi sắc, kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực

 

Thực hiện 3 nhóm giải pháp đột phá được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Huyện ủy đã kịp thời quán triệt, xây dựng và ban hành 2 chương trình hành động, 3 kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện với nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đạt được những thành tựu lớn, toàn diện.

 

Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm 10,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỉ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ; trong đó nông - lâm nghiệp chiếm 12,6%, công nghiệp - xây dựng chiếm 55%, thương mại - dịch vụ chiếm 32,4%. Thu ngân sách cuối năm 2019 đạt 220 tỉ đồng, tăng 205,5% so với năm 2015, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt 19,1%.

 

Đặc biệt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cả hệ thống chính trị đã quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật như nâng cấp, sửa chữa 12 tuyến đường huyện với chiều dài hơn 86,74km; bê tông hóa hơn 100km đường nông thôn, nội đồng, tỉ lệ bê tông hóa đạt hơn 92%. Đầu tư 10 công trình về lĩnh vực giáo dục, có 28/28 trường được đầu tư trường tầng, trường kiên cố. Xây dựng Nhà thi đấu thể thao đa năng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh - Truyền hình huyện, 9/9 xã, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn và 39/39 thôn, buôn, khu phố có nhà sinh hoạt cộng đồng…

 

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội cũng có nhiều tiến bộ. Nhiều mô hình mới, hiệu quả được nhân rộng, nhân dân tích cực hưởng ứng, diện mạo các vùng quê ngày càng thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; an ninh trật tự ngày càng được củng cố, tăng cường; hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. 100% xã đạt và tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó xã Hòa Quang Bắc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Phú Hòa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

 

Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

 

Để có được thành quả trên, Đảng bộ huyện Phú Hòa luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Công tác chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng và tăng cường. Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác điều tra dư luận xã hội, nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên được chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện điều chỉnh, giải quyết thỏa đáng các vụ việc bức xúc, góp phần ổn định tư tưởng người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

 

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học trao quà chúc mừng lãnh đạo huyện Phú Hòa trong một chuyến đến thăm và làm việc tại huyện. Ảnh: CTV

 

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ và nhân dân huyện đã đồng tâm hiệp lực huy động mọi nguồn lực đầu tư; có sự kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt giữa phát triển sản xuất với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết tốt, bảo đảm an sinh xã hội... Đây là những yếu tố quyết định trong việc chỉ đạo, điều hành để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu mà huyện đã đề ra.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phú Hòa đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị hành động mạnh mẽ; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu xây dựng Phú Hòa trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

 

Để thực hiện đạt mục tiêu này, đảng bộ huyện đề ra 3 giải pháp đột phá. Thứ nhất, tập trung nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ; phát triển mạnh lực lượng lao động qua đào tạo. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh. Thứ hai, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; tập trung xây dựng ngành Nông nghiệp huyện phát triển theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, từng bước sản xuất theo chuỗi giá trị kết hợp với phát triển du lịch, góp phần phát triển mạnh về kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thứ ba, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huyện nông thôn mới nâng cao. Xây dựng thị trấn Phú Hòa văn minh, hiện đại, trở thành đô thị loại IV trước năm 2025.

 

Cụ thể, Phú Hòa tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện tốt quy hoạch trên các lĩnh vực. Huy động mọi nguồn lực tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao; phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm đạt 11%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 67 triệu đồng…

 

Phát huy những kết quả đạt được, toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân huyện Phú Hòa quyết tâm đoàn kết, nhất trí, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 là 175 tỉ đồng.

 

- Tỉ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 18,38%, bảo hiểm thất nghiệp 14%; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 95%.

 

- Tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: 20%.

 

- Số doanh nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2020-2025: 150 doanh nghiệp (tăng bình quân 30 doanh nghiệp/năm).

 

- Tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 2%.

 

- 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Hòa Quang Bắc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thị trấn Phú Hòa đạt đô thị loại IV trước năm 2025...

 

ĐINH THỊ THU THANH

Bí thư Huyện ủy Phú Hòa

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek