Thứ Ba, 22/09/2020 18:48 CH
Tiếp tục xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân(*)
Thứ Năm, 16/07/2020 21:21 CH

(Trích phát biểu của đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn phát biểu tại đại hội. Ảnh: XUÂN HIẾU

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

 

5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ hòng chống phá cách mạng nước ta; tình hình biển Đông có những diễn biến phức tạp, các nước liên quan gia tăng các hoạt động quân sự, thăm dò khai thác tài nguyên. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gây ra trong năm cuối nhiệm kỳ đại hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã phát huy tốt truyền thống anh hùng của lực lượng, đoàn kết, nêu cao ý chí, bản lĩnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh, BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ công tác biên phòng đảm bảo sát với tình hình của địa phương. Thực hiện tốt việc tổ chức tuần tra, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trên bờ, trên biển; đấu tranh ngăn chặn và phòng chống có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền vùng biển, khai thác hải sản trái phép; phối hợp tham mưu giải quyết tốt các vụ việc nhạy cảm mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Phong trào thi đua Quyết thắng, công tác vận động quần chúng, giúp đỡ ngư dân trong đời sống và sản xuất, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được triển khai mạnh mẽ. Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh còn tích cực tổ chức tốt các chương trình an sinh xã hội bằng cả tấm lòng của người chiến sĩ biên phòng, tiêu biểu như chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”...; tổ chức chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc ở khu vực biên giới biển.

 

Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí phấn đấu cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được quan tâm chăm lo. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Lãnh đạo quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin của nhân dân về hình ảnh người chiến sĩ biên phòng. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất phấn khởi, tự hào. Trong 2 năm liền (2018 và 2019), BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ thi đua xuất sắc.

 

Phát huy truyền thống, giữ nghiêm kỷ luật quân đội

 

Tôi tin tưởng rằng, sau đại hội này, Đảng bộ BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đáng lưu ý là công tác quản lý cán bộ có lúc, có nơi còn chưa sâu sát, để xảy ra một số trường hợp sai phạm; việc quản lý người nước ngoài đến địa bàn ven biển có lúc chưa chặt chẽ; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng có mặt còn thiếu sót…

 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình này, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ BĐBP tỉnh cần lưu ý một số nội dung trọng tâm sau đây:

 

Thứ nhất, Đảng bộ BĐBP tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống của lực lượng, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng; đồng thời chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

 

Tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, xâm phạm chủ quyền, an ninh trên khu vực biên giới biển của tỉnh; chú trọng quản lý các hoạt động của người nước ngoài đến địa bàn biên phòng; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham gia hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có yêu cầu hoặc đột xuất.

 

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trên tuyến biên phòng chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu có biện pháp hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho nhân dân vùng ven biển và các chủ phương tiện tham gia đánh bắt hải sản xa bờ không vi phạm lãnh hải các nước khác, tránh xảy ra việc bị bắt giữ, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao.

 

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra ở cơ sở; đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng thuốc nổ để khai thác thủy, hải sản và các hoạt động nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ trái phép tại khu vực Vũng Rô (TX Đông Hòa) và vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông (TX Sông Cầu).

 

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh và công tác quản lý, huy động nhân lực, tàu thuyền sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước theo quy định; đồng thời thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa ba lực lượng biên phòng - quân sự - công an theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Thứ tư, thường xuyên quan tâm lãnh đạo chăm lo giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Thực hiện tốt việc quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Thứ năm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp.

 

Thứ sáu, ngoài những nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cũng cần tham gia thực hiện tốt các chủ trương về đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách; xây dựng, nhân rộng các mô hình giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh “người chiến sĩ mang quân hàm xanh” trong lòng nhân dân.

 

-------------------------

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek