Thứ Ba, 22/09/2020 18:54 CH
Phát triển kinh tế gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa(*)
Thứ Năm, 16/07/2020 21:19 CH

(Trích phát biểu của đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương phát biểu tại đại hội. Ảnh: TRUNG HIẾU

 

Kinh tế tăng trưởng bình quân 13,5%/năm

 

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhưng Đảng bộ, quân và dân huyện Tuy An đã đoàn kết nhất trí, phát huy truyền thống anh hùng, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

 

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá, tăng bình quân hàng năm 13,5% (vượt 0,25% kế hoạch). Cơ cấu nền kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế biển tiếp tục được quan tâm đầu tư và có những bước tiến quan trọng. Du lịch biển phát triển mạnh. Nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản đem lại nguồn thu lớn cho người dân. Các cảng cá, cơ sở tránh trú bão được đầu tư và đã đem lại hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp được duy trì và phát triển ổn định. Việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững bước đầu mang lại hiệu quả. Các mặt văn hóa xã hội có bước phát triển và khởi sắc. Chất lượng y tế, giáo dục ngày càng được nâng lên. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, văn minh hơn và từng bước đô thị hóa. Đời sống của đại bộ phận nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

 

Bên cạnh những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân huyện Tuy An đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, chúng ta cũng phải nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, xác định rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan dẫn đến yếu kém, khuyết điểm. Để từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm và đưa ra giải pháp phù hợp để đẩy mạnh sự phát triển của huyện trong nhiệm kỳ tới.

 

Tuy An là một địa phương lớn có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển, đặc biệt là du lịch và nông lâm ngư nghiệp. Tuy An có rừng để phát triển kinh tế rừng, có biển để phát triển kinh tế biển, có nhiều đảo, đầm đẹp, nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cấp quốc gia, cấp tỉnh để phát triển du lịch, dịch vụ; có giao thông thuận lợi, kết nối trực tiếp với 2 trung tâm lớn của tỉnh là TP Tuy Hòa và TX Sông Cầu. Đảng bộ và nhân dân Tuy An có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. Đó là những vốn quý và lợi thế cần được tính toán đầy đủ để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để đưa Tuy An trở thành địa phương năng động và phát triển, trở thành một trung tâm lớn của tỉnh ở giai đoạn tới.

 

Tận dụng lợi thế để phát triển

 

Với truyền thống cách mạng, với những nền tảng mà các thế hệ đã xây dựng được cũng như các thời cơ, cơ hội trong thời gian tới, tôi tin tưởng Đảng bộ và nhân dân huyện Tuy An sẽ nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra, xây dựng huyện Tuy An giàu mạnh, văn minh và từng bước hiện đại, đặc biệt là đưa Tuy An trở thành thị xã vào năm 2025.

Thời gian tới, để đạt được những mục tiêu nhiệm vụ đại hội đề ra, tôi đề nghị Đảng bộ huyện Tuy An cần lưu ý tập trung lãnh đạo những nội dung trọng tâm sau đây:

 

Thứ nhất, về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do dịch COVID-19 gây ra. Tuy An cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống và khắc phục hậu qua do dịch COVID-19 gây ra. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt các phương án, kịch bản phù hợp với tình hình quốc tế, trong nước và tỉnh; triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các giải pháp, các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tinh thần tương thân tương ái, không để bất kỳ ai ở lại phía sau.

 

Thứ hai, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị. Cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng phải triển khai đồng bộ và đảm bảo chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt chế độ trách nhiệm, chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trước Đảng, trước nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. Phát huy cao nhất vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin hai chiều và mở rộng chất vấn trong Đảng, củng cố niềm tin với nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương về đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, xã, các ngành có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Thứ ba, về phát triển kinh tế. Việc phát triển kinh tế huyện Tuy An giai đoạn tới cần bám sát với lợi thế về điều kiện tự nhiên của huyện, đó chính là kinh tế rừng và kinh tế biển, với trọng tâm chính là ngành du lịch, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp. Đảng bộ huyện cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp hết sức cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, ngành, lĩnh vực gắn với thực tiễn của địa phương để xây dựng và phát triển Tuy An bền vững, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó, cần tích cực quan tâm đến công tác quy hoạch, công tác quản lý nhà nước về đất đai, rừng, mặt nước, môi trường…, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng triển khai đầu tư vào huyện, đặc biệt là tại các di tích, danh thắng của tỉnh như gành Đá Đĩa, Hòn Yến…

 

Thứ tư, về xây dựng, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục. Tuy An là vùng đất có truyền thống văn hóa, có các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc. Do đó, cần phải xem phát triển văn hóa là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa với phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cần tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cao đời sống văn hóa xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình, thôn, xã văn hóa, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng, xóa đói, giảm nghèo. Làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc những người có công, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động nông thôn để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn tới. Quan tâm hơn nữa đối với lĩnh vực giáo dục và y tế. Thu hút các nguồn lực ngoài xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục và y tế tại địa phương.

 

Thứ năm, tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục chủ động, tăng cường, triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền biển, hải đảo. Tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đi sâu, đi sát để nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, giúp đỡ nhân dân xây dựng đời sống ổn định, phát triển. Công khai, minh bạch, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

------------------------

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek