Thứ Ba, 22/09/2020 18:38 CH
Triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đưa Sơn Hòa ngày càng phát triển (*)
Thứ Năm, 16/07/2020 06:44 SA

(Trích phát biểu của đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy

tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Trong khí thế sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Lương Minh Sơn phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: NGỌC CHUNG

 

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt

 

Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tác động không thuận lợi đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đặc biệt là đại dịch COVID-19 gây ra trong năm cuối nhiệm kỳ đại hội, nhưng toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân huyện Sơn Hòa đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra.

 

Đáng chú ý là, nền kinh tế huyện tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm hơn 9,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Trong sản xuất nông - lâm nghiệp có nhiều nỗ lực trong nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi giống một số cây trồng, vật nuôi bước đầu mang lại hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển khá nhanh; diện mạo nhiều vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước khởi sắc, đô thị Củng Sơn ngày một khang trang hơn. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển.

 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến, tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 24,9% năm 2016 xuống còn 10,5% năm 2020. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; huyện đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, FULRO, “Tin lành Đề Ga” trên địa bàn. Công tác xây dựng đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ được tích cực thực hiện, đạt kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tạo chuyển biến đáng kể trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

 

Những thành tựu, kết quả đạt được nêu trên của huyện Sơn Hòa trong nhiệm kỳ qua là rất phấn khởi, qua đó đã đóng góp tích cực vào những thành quả chung của tỉnh và tạo tiền đề để huyện tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Sơn Hòa đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Định hướng trong thời gian tới

 

Trước mắt chúng ta đang có nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển, nhưng khó khăn, thách thức cũng không ít. Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, cùng với quyết tâm cao, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Hòa sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đưa huyện Sơn Hòa ngày càng phát triển.

Về cơ bản, tôi tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ huyện Sơn Hòa. Tôi đề nghị đại hội tập trung nghiên cứu, phân tích các mặt thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức để bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp thúc đẩy sự phát triển huyện nhà trong thời gian tới. Tôi lưu ý thêm một số vấn đề có tính định hướng, gợi mở, để đại hội chúng ta nghiên cứu, thảo luận:

 

Thứ nhất, trên lĩnh vực kinh tế: Cùng với việc phấn đấu để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phải hết sức chú ý đến phát triển bền vững; gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nghiên cứu tổ chức khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh và huy động tối đa các nguồn lực từ các chương trình, dự án phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc để phát triển; ra sức gắn kết sự phát triển của huyện với các huyện lân cận của tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên trên cơ sở giao lưu, hợp tác cùng có lợi.

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án đầu tư phát triển vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có chính sách hỗ trợ nhân dân tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi. Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, quy mô lớn, gắn với nhà máy chế biến; phối hợp thúc đẩy triển khai sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích trồng rừng kinh tế tập trung, góp phần nâng cao thu nhập bằng nghề rừng và tăng nhanh độ che phủ rừng.

 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển nhanh các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Ba Bản, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Phối hợp, tạo điều kiện để Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam tiếp tục triển khai đầu tư và phát huy hơn nữa hiệu quả các cơ sở sản xuất mía đường, điện sinh khối, phân bón... trên địa bàn.

 

Thứ hai, trên lĩnh vực văn hóa xã hội: Sơn Hòa là huyện miền núi, có tỉ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh, do đó phải hết sức quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc người có công, tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm đầu tư nâng cao tỉ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao; chú ý giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, đồng thời xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đầu tư tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội, cảnh quan thiên nhiên gắn với phát triển du lịch.

 

Thứ ba, chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng huyện Sơn Hòa thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm; phát huy hiệu quả vai trò của già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, tôn giáo trong công tác vận động quần chúng. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng trong dân, qua đó kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh ngay tại cơ sở, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Thứ tư, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đó là chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 

 

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục giữ vững và tăng cường khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ, trước hết là trong ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực huyện ủy cho đến các cấp ủy cơ sở. Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Thứ năm, về công tác nhân sự tại đại hội, đây là một trong những nội dung hết sức quan trọng. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân huyện nhà, quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng và các nội quy, quy chế tại đại hội, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ huyện, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để bầu vào ban chấp hành khóa mới, đảm bảo ban chấp hành khóa mới là một tập thể thật sự vững mạnh cả về phẩm chất và năng lực, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

 

--------------------------

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek