Thứ Hai, 03/08/2020 15:36 CH
Đảng bộ Phòng Tham mưu:
Lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu
Thứ Hai, 29/06/2020 06:50 SA

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và sự phối hợp của các phòng, ban trực thuộc Bộ Chỉ huy, 5 năm qua, Đảng ủy Phòng Tham mưu đã lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác. 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

 

Là cơ quan trung tâm phối hợp, hiệp đồng, tham mưu cho Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh về các mảng công tác thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng (QSQP) địa phương; nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, Đảng ủy - Phòng Tham mưu luôn chủ động, tích cực đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu theo phương châm “Tham mưu trúng, đúng, kịp thời, thực hiện quyết liệt, hiệu quả”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QSQP.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025 nhận hoa chúc mừng của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: XUÂN HIẾU

 

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Đảng ủy - Phòng Tham mưu đã tham mưu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ QSQP. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực làm tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ QSQP, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Đồng thời tham mưu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu quả lãnh đạo, thực hiện 3 khâu đột phá về kỷ luật, huấn luyện, cải cách thủ tục hành chính; bám sát mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy - Phòng Tham mưu đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quán triệt, chấp hành nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch bảo vệ mục tiêu trọng yếu, kế hoạch tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo… Đồng thời tập trung đổi mới nội dung, nâng cao công tác huấn luyện, thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực, “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Trong đó, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện theo phương án, theo tình huống; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, xây dựng thao trường, bãi tập; tập huấn cán bộ các cấp thực hiện đúng kế hoạch. Hàng năm, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, kết quả 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có trên 76,7% khá trở lên, 11,5% giỏi. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao ở các cấp chặt chẽ, an toàn, nhiều nội dung đạt kết quả cao.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy - Phòng Tham mưu cũng đã tham mưu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện và diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chỉ huy - tham mưu (1 bên 1 cấp và 1 bên 2 cấp), diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt 100% kế hoạch, an toàn tuyệt đối, kết quả khá tốt. Đồng thời tham mưu xây dựng nền QPTD, xây dựng các tiềm lực trong KVPT vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, như: tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng đề án “Bảo đảm quốc phòng” giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; khảo sát, quy hoạch, xây dựng công trình Sở Chỉ huy tại khu sơ tán của Bộ CHQS tỉnh và công trình Sh-03 huyện Đồng Xuân đúng kế hoạch, chất lượng; thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình chiến đấu hiện có; quy hoạch, xây dựng 3 trường bắn, 32 thao trường huấn luyện các cấp… Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, Đảng ủy - Phòng Tham mưu đã tham mưu đề xuất với Bộ Chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

 

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

 

Để xây dựng đảng bộ và các chi bộ trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ủy - Phòng Tham mưu đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Xây dựng và thực hiện các nghị quyết chuyên đề, quy chế lãnh đạo. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên chặt chẽ. Tăng cường công tác kiểm tra, tự phê bình và phê bình. Qua đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

 

Về lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cùng với tổ chức cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) quán triệt, tham gia học tập và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp, đảng ủy tăng cường quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng cho CBCS; duy trì hoạt động “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi ngày học một lời dạy của Bác” ngày càng đi vào nền nếp. Duy trì thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại dân chủ giữa thủ trưởng Phòng Tham mưu với CBCS cơ quan và các đơn vị theo quy chế. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” hiệu quả, thiết thực. Qua đó phát huy truyền thống, sức mạnh tổng hợp của CBCS, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Thực hiện chủ trương “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, CBCS Phòng Tham mưu đã tích cực hưởng ứng bằng kế hoạch và những việc làm cụ thể, như: Duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương” tiết kiệm hơn 11 tấn gạo giúp đỡ các hộ nghèo. Đóng góp tiền lương hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tặng bò giống, xe đạp, sách vở học sinh cho các hộ đặc biệt khó khăn trị giá 52 triệu đồng; sửa chữa 5km đường nông thôn, nạo vét 12km kênh mương nội đồng. Hàng năm tiến hành công tác dân vận, tổ chức tuyên truyền, vận động gần 1.000 lượt CBCS tham gia giúp dân phòng chống thiên tai, kịp thời khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Ngoài ra còn giúp đỡ gia đình quân nhân gặp khó khăn trên 30 triệu đồng.

 

Kết quả lãnh đạo thực hiện 6 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2015-2020:

 

1. Phối hợp các cơ quan làm tham mưu xây dựng 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về QPAN (đạt)

 

2. Tham mưu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo kế hoạch; tổ chức Học kỳ quân đội cho 1.557 cháu; tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu (đạt và vượt)

 

3. Tỉ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 27,81%, vượt chỉ tiêu 1,81%; nâng tỉ lệ đảng viên trong dự bị động viên đạt 11,7%, vượt chỉ tiêu 1,7%.

 

4. 100% đầu mối cơ quan, phân đội thuộc Phòng Tham mưu an toàn tuyệt đối về chính trị; tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,4% (đạt)

 

5. Tăng gia sản xuất, chăn nuôi đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đưa vào ăn thêm hàng ngày và các dịp lễ, Tết đạt 100% chỉ tiêu; đảm bảo quân số khỏe đạt 99,4% trở lên (đạt)

 

6. Hàng năm có 100% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Hàng năm kết nạp từ 10-12 đảng viên mới (vượt)

 

Đại tá NGUYỄN HAI

Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek