Thứ Hai, 03/08/2020 16:57 CH
Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu
Thứ Hai, 29/06/2020 07:00 SA

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 85 tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: XUÂN HIẾU

Sáng nay (29/6), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

 

Báo Phú Yên có cuộc trao đổi với đại tá Phan Anh Khoa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa VII, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về sự kiện chính trị quan trọng này.

 

Đại tá Phan Anh Khoa cho biết:

 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9... Đại hội có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh hơn 75 năm qua.

 

Đại tá Phan Anh Khoa

* Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, công tác QPQS địa phương đã đạt được những kết quả gì nổi bật, thưa đại tá?

 

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII và đạt được kết quả quan trọng. Có 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật là, quốc phòng và an ninh (QPAN) và các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh được củng cố, tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, luôn phát huy tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả khá tốt; tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QPAN cho các đối tượng theo kế hoạch, tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác tuyển sinh quân sự đạt kết quả khá tốt, có 299 học sinh trúng tuyển vào các trường quân đội.

 

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu dự báo đúng tình hình, chủ động triển khai kế hoạch, phương án, phối hợp xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn; giữ vững an ninh chính trị địa bàn, bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

 

* Đại tá có thể chia sẻ thêm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT tỉnh?

 

- Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong LLVT tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, phòng chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chủ động ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến; “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, việc thực hành nêu gương ở các cấp ủy, tổ chức đảng trở thành nền nếp, đi vào chiều sâu, hiệu quả. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhiều tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, khắc phục triệt để khuyết điểm, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ. Có thể khẳng định, công tác xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

 

* Kết hợp KT-XH với quốc phòng là một yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác này được thực hiện như thế nào trong nhiệm kỳ qua, thưa đại tá?

 

- Một nền kinh tế phát triển toàn diện là điều kiện xây dựng một nền quốc phòng mạnh. Ngược lại, một nền quốc phòng mạnh sẽ tạo môi trường phát triển và bảo vệ tốt thành quả kinh tế. Xác định rõ điều này, trong thời gian qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kết hợp KT-XH với quốc phòng trong KVPT; tham gia thẩm định 312 dự án KT-XH của địa phương theo đúng pháp luật; bảo đảm việc quy hoạch dân cư, phát triển KT-XH, phục vụ cho mục tiêu dân sinh và phòng thủ dân sự. Đồng thời kiện toàn Hội đồng cung cấp KVPT và ban hành quy chế hoạt động kịp thời; phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan lập dự án tuyến đường cơ động quốc phòng gắn với phát triển KT-XH, tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn Đông Hòa - Tây Hòa. Đầu tư ngân sách quốc phòng và địa phương xây dựng, sửa chữa tu bổ công trình QP, QS, doanh trại, các công trình phổ thông. Tham mưu xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 100% nhà làm việc Ban CHQS cấp xã, kinh phí trên 82,5 tỉ đồng…

 

Hệ thống biển, bảng tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh được xây dựng mới, chính quy, hiện đại. Ảnh: XUÂN HIẾU

 

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa VII; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; bầu ban chấp hành đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

* Qua một nhiệm kỳ đại hội với nhiều kết quả đã đạt được, song chắc chắn vẫn còn một số hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy cũng như Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh rút ra được những bài học kinh nghiệm gì để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020-2025?

 

- Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 5 và Tỉnh ủy; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất các cấp chính quyền đối với LLVT tỉnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phải bám sát phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, trọng tâm là các khâu đột phá, thường xuyên rà soát, bổ sung sát thực tiễn gắn với nêu cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo tổ chức thực hiện.

 

Khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng toàn diện các tiềm lực của KVPT, lấy xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần làm nền tảng; kết hợp phát triển KT-XH với củng cố QPAN và ngược lại; giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

 

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; chủ động tiếp thu những chủ trương, cách làm mới; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, có trọng điểm; kiên quyết khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu; đấu tranh cương quyết với mọi biểu hiện bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại và tiêu cực; xử lý nghiêm túc, kịp thời các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

 

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong công tác cán bộ, luôn quán triệt quan điểm lựa chọn cán bộ đủ các tiêu chí quy định của trung ương, Quân ủy Trung ương để giao nhiệm vụ, thường xuyên giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy các cấp, đi đôi với việc phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị.

 

* Xin cảm ơn đại tá!

 

XUÂN HIẾU (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek