Thứ Hai, 28/09/2020 05:44 SA
Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có để đẩy mạnh phát triển(*)
Thứ Tư, 24/06/2020 21:21 CH

(Trích phát biểu của đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025)

 

5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tác động không thuận lợi đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đặc biệt là đại dịch COVID-19 trong năm cuối nhiệm kỳ đại hội, nhưng toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân huyện Tây Hòa đã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 14/19 chỉ tiêu chủ yếu do nghị quyết đại hội đề ra.

 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TRẦN QUỚI

 

Kinh tế - xã hội huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; bộ mặt thị trấn Phú Thứ và nhiều vùng nông thôn tiếp tục đổi mới, khởi sắc; phong trào trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan tại một số tuyến đường, địa bàn dân cư bước đầu đạt kết quả tích cực, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè, du khách khi đến với Tây Hòa. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến, tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn; các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được huyện tích cực, chủ động thực hiện, đạt kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tạo chuyển biến đáng kể trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tây Hòa cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đáng chú ý là cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; chưa khai thác và phát huy hết tiềm năng, lợi thế để phát triển. Đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đạt kết quả thấp, là một huyện thuần nông nhưng ngành Nông nghiệp trong nhiều năm qua chưa có bước phát triển đáng kể; năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp chậm cải thiện, chưa có nhiều sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng có mặt chưa tốt. Kết cấu hạ tầng thị trấn Phú Thứ tuy được quan tâm đầu tư nhưng còn chậm, chưa tương xứng với vị trí là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện. Công nghiệp, dịch vụ phát triển còn chậm. Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững, số hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh mới còn nhiều; thu nhập bình quân đầu người còn thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn xảy ra một số trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức thiếu tiền phong, gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước bị xử lý… Đó là những khó khăn, trở ngại và hạn chế mà đại hội phải nghiêm túc nhìn nhận, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

 

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là đã tập trung huy động mọi nguồn lực, cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện đạt kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả và huyện Tây Hòa rất vinh dự là địa phương đầu tiên của Phú Yên được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Về phương hướng đến, tôi cơ bản tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp được nêu trong Báo cáo chính trị trình đại hội. Tôi lưu ý thêm một số vấn đề có tính định hướng, để đại hội nghiên cứu, thảo luận.

 

Về dự báo tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, toàn tỉnh nói chung và huyện Tây Hòa nói riêng sẽ có một số thuận lợi cơ bản, nhưng cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đáng chú ý là tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, trong khi Tây Hòa cơ bản vẫn còn là huyện thuần nông, nên sẽ chịu tác động nặng nề hơn; đặc biệt hiện nay, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, nguy cơ lây lan, bùng phát trở lại ở trong nước vẫn còn cao, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài, chưa thể đánh giá hết được.

 

Từ tình hình trên, trước hết, tôi đề nghị đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận, bổ sung các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài, nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai, dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương gắn với thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh phát triển; thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của huyện.

 

Trong sản xuất nông - lâm nghiệp, chú trọng đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi. Quan tâm đầu tư phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi quy mô lớn, có lợi thế của địa phương, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm và thu hút đầu tư các nhà máy chế biến. Trước hết, chủ động phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu, có giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, gắn với xây dựng thương hiệu gạo Tây Hòa, bơ Sơn Thành..., từng bước hướng đến xuất khẩu. Phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào sử dụng hiệu quả hồ chứa nước Mỹ Lâm, phục vụ phát triển sản xuất. Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại; tập trung phát triển đàn bò cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt chú trọng công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng bền vững, theo đúng quy định.

 

Phát huy những kết quả đạt được, tập trung huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất. Chú trọng duy trì các mô hình hay, hiệu quả đã thực hiện, đồng thời tiếp tục nghiên cứu học tập, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới trong xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu duy trì và tiếp tục nâng cao các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới đã đạt được, tiến đến xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao và đến năm 2025 có ít nhất 1 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển mạnh các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Phối hợp với Công ty CP Mía đường Tuy Hòa tăng cường đầu tư, hỗ trợ nông dân cải tạo giống, ứng dụng tiến bộ khoa học vào các khâu sản xuất, thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vùng nguyên liệu mía, phục vụ chế biến. Huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Hòa Phú, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Chú trọng phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử; chủ động phối hợp nghiên cứu, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch tại một số điểm có tiềm năng như: Khu vực hồ chức nước Mỹ Lâm, Vực Phun, suối nước nóng Lạc Sanh, Suối Lạnh. Hỗ trợ khôi phục, phát triển mạnh các nghề truyền thống như: Trồng dâu nuôi tằm và sản xuất một số sản phẩm từ tằm ở xã Hòa Phong, đan đát ở Vinh Ba (xã Hòa Đồng)..., gắn với phát triển du lịch, góp phần tạo việc làm tại chỗ cho người dân.

 

Tích cực huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thị trấn Phú Thứ; tích cực phối hợp thúc đẩy triển khai dự án Kè chống xói lở sông Ba đoạn qua thị trấn, gắn với đầu tư một số hạ tầng xung quanh; kêu gọi đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch đô thị tập trung, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

 

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp quản lý công trình và giữ gìn cảnh quan, môi trường trên hệ thống thủy nông Đồng Cam. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào, mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn huyện.

 

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, phải hết sức quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc người có công, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục và dạy nghề, chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin, tuyên truyền; chú trọng giữ gìn bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống các vùng, miền. Quan tâm đầu tư tôn tạo, nâng cấp các di tích văn hóa, lịch sử như: Khu di tích lịch sử Đồng Khởi Hòa Thịnh; đầu tư xây dựng Công viên chiến thắng Đường 5..., vừa là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ mai sau, vừa phục vụ phát triển du lịch.

 

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, an toàn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định, không để phát sinh tình hình phức tạp.

 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác tư tưởng trong đảng bộ và nhân dân. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy cho đến các cấp ủy cơ sở. Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Có giải pháp quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

 

Về công tác nhân sự tại đại hội, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân huyện nhà, quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng và các nội quy, quy chế tại đại hội, sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, đảm bảo Ban Chấp hành khóa mới là một tập thể thật sự vững mạnh cả về phẩm chất và năng lực, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Đồng thời, đề nghị các đại biểu cân nhắc lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho năng lực và trí tuệ của Đảng bộ huyện để bầu vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

 

-------------------

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek