Chủ Nhật, 05/04/2020 21:48 CH
Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ tư pháp
Thứ Tư, 28/08/2019 06:15 SA

Công chức ngành Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: VĂN TÀI

Sau tách tỉnh, ngày 12/7/1989, Sở Tư pháp Phú Yên được thành lập theo Quyết định 125/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo công tác tư pháp địa phương đạt nhiều kết quả tốt trên các lĩnh vực như: phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), theo dõi thi hành pháp luật... Nhờ đó vai trò, vị trí của ngành Tư pháp Phú Yên ngày càng được khẳng định, củng cố, tăng cường...

 

Những thành tựu

 

Cách đây tròn 74 năm, trong không khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên cáo thành lập Nội các thống nhất quốc gia gồm 13 bộ; trong đó có Bộ Tư pháp do ông Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng.

 

Kể từ đó, ngành Tư pháp của chế độ mới đã chính thức ra đời. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, cùng với chính quyền nhân dân, ngành Tư pháp Việt Nam đã đi qua chặng đường 74 năm xây dựng, phấn đấu và không ngừng phát triển.

 

Trong đó, xây dựng pháp luật và tham gia xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 74 năm lịch sử ngành Tư pháp. Với tư duy pháp lý mới, ngành Tư pháp đã có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2001, Hiến pháp năm 2013 nhằm thể chế hóa đường lối chiến lược của Đảng ta trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Những bộ luật lớn đầu tiên có thể coi là những trụ cột của hệ thống pháp luật Việt Nam thời kỳ đổi mới đã được giao cho ngành Tư pháp chủ trì soạn thảo, đó là Bộ luật Hình sự năm 1986, 1999; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988; Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986, 2000, 2014; Bộ luật Dân sự năm 1995, 2005; Luật Ban hành VBQPPL 1996, 2002, 2008, 2015. Bên cạnh đó, ngành Tư pháp còn được giao nhiệm vụ thẩm định và kiểm tra VBQPPL, góp phần nâng cao chất lượng văn bản, bảo đảm tốt hơn tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật.

 

Cùng với sự phát triển không ngừng của ngành Tư pháp Việt Nam, từ khi tái lập tỉnh đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, ngành Tư pháp Phú Yên đã phát triển đáng kể, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của ngành và sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, hàng trăm lượt tập thể, cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp Phú Yên được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp, Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen và nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng khác.

Với nhiệm vụ được giao, từ khi thành lập vào ngày 12/7/1989, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp về hoạt động công tác tư pháp, cũng như bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của ngành, thực hiện và hoàn thành tốt chương trình công tác tư pháp được giao.

 

Điểm nổi bật là ngành Tư pháp Phú Yên đã tập trung tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc xây dựng thể chế, chủ động phối hợp với các cơ quan tham gia ngay từ đầu công tác soạn thảo VBQPPL; thẩm định và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND các cấp và các văn bản khác theo yêu cầu; tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền và rà soát VBQPPL của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã ban hành hàng năm.

 

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp cũng được đẩy mạnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này đã thực hiện công khai, minh bạch hóa các trình tự, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi có yêu cầu. Trong đó, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; công chứng, chứng thực; cấp phiếu lý lịch tư pháp; bán đấu giá tài sản; trợ giúp pháp lý (TGPL) có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Ngoài ra, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và công tác pháp chế các sở, ban ngành, TGPL cho doanh nghiệp là nhiệm vụ mới nhưng bước đầu được triển khai hiệu quả...

 

Nhiều giải pháp

 

Trước yêu cầu, thách thức và nhiệm vụ mới, đòi hỏi các mặt hoạt động của ngành Tư pháp Phú Yên ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để công tác tư pháp năm 2019 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

 

Cụ thể là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản, chú trọng triển khai nhiệm vụ theo dõi chung về thi hành pháp luật và đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu... Bên cạnh đó tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng.

 

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã tăng cường chỉ đạo, điều hành, góp phần đảm bảo công tác tư pháp được thông suốt và hiệu quả. Trong đó, các hoạt động về hộ tịch, luật sư, công chứng, giám định được thực hiện theo đúng quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

 

Các mặt công tác tư pháp khác như: bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bán đấu giá tài sản, TGPL đều có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, ngày càng hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo kỷ cương pháp luật, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như phục vụ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mặt khác, sở cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp phù hợp với điều kiện thực tế của ngành và của địa phương.

 

Trọng tâm là cải cách thể chế trong lĩnh vực quản lý của ngành, rà soát VBQPPL, rà soát thủ tục hành chính, củng cố tổ chức bộ máy, cải tiến lề lối làm việc trong các cơ quan, đơn vị do ngành trực tiếp quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức… và từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

 

Bên cạnh đó, sở đã tiếp tục triển khai chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình… Qua đó tổ chức rất nhiều đợt truyền thông về TGPL tại các thôn, buôn, xã đặc biệt khó khăn; thực hiện hàng trăm vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng và sau khi hoàn thành đều được người dân đánh giá đạt chất lượng tốt…

 

Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Phú Yên tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng về chính trị, phẩm chất, tác phong, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, cụ thể hóa chủ trương, chính sách, pháp luật vào điều kiện thực tế của tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

LÊ VĂN THÌN

Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek