Chủ Nhật, 21/07/2019 04:48 SA
Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho mọi người
Thứ Tư, 07/11/2018 07:00 SA

Từ năm 2013 đến nay, Ngày Pháp luật (NPL) 9/11 trở thành hoạt động thường xuyên nhằm phát huy tính tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của CBCCVC, người lao động và nhân dân. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của mọi người.

 

Công chức Sở Tư pháp phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Krông Pa (huyện Sơn Hòa) - Ảnh: VĂN TÀI

 

Nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể

 

Qua 5 năm (2013-2018) thực hiện NPL trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương về vị trí, vai trò của pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó thường xuyên có sự quan tâm chỉ đạo trong việc thực hiện công tác này. Qua đó tăng cường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức triển khai thực hiện NPL đã phổ biến kịp thời những nội dung pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng - góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân, giữ gìn trật tự, kỷ cương. (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng)

Theo ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Tư pháp, năm 2013 là năm đầu tiên ngày 9/11 trở thành NPL và được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đến nay, NPL đã tổ chức được 5 năm với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể.

 

Việc tổ chức NPL hàng năm không chỉ xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân. Trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa để 365 ngày trong năm đều là NPL.

 

Cũng theo ông Danh, NPL năm 2018 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, được triển khai từ ngày 1/10-30/11 và cao điểm trong tuần lễ từ ngày 5-11/11.

 

Ngay từ đầu năm, các sở Công thương, Tư pháp, LĐ-TB-XH, KH-CN, VH-TT-DL, BHXH tỉnh... đã tổ chức nhiều hội nghị, các cuộc đối thoại để tuyên truyền pháp luật đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lựa chọn nội dung thiết thực đến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động, công tác phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện. Trong đó chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế; thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực như: Biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia; phòng, chống tham nhũng; an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ người tiêu dùng; giải quyết các tranh chấp về đất đai, khiếu nại, tố cáo; tiếp cận thông tin, chuẩn tiếp cận pháp luật…

 

Qua đó giáo dục, vận động CBCCVC và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, năng lực quản lý nhà nước; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC, người lao động; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ pháp lý của luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác để hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình…

 

Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật

 

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp), thời gian qua, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. NPL hàng năm được coi như một điểm nhấn quan trọng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân. Đồng thời là dịp để nhắc nhở, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật.

 

Đến thời điểm này, tất cả các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh đều triển khai thực hiện NPL bằng những hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mình. Cụ thể như: Báo Phú Yên, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở KH-CN, Tỉnh đoàn… đưa nhiều tin, bài về tình hình thi hành pháp luật, tuyên truyền pháp luật thông qua các chuyên trang, chuyên mục: “Cải cách tư pháp”, “Dân hỏi, luật sư trả lời”, “Dân hỏi - Thủ trưởng sở, ban ngành trả lời”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Quốc phòng toàn dân”, “Biên phòng toàn dân”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển”, “Bảng tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại”, “Cảm hóa thanh niên chậm tiến”... góp phần đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào đời sống nhân dân.

 

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh tổ chức và duy trì đều đặn mô hình: “Mỗi tuần học một điều luật”, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng vững chắc về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật trong lực lượng vũ trang.

 

Luật sư Nguyễn Hương Quê, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên cho biết: NPL năm 2018, mà cao điểm trong tuần lễ từ ngày 5-11/11, Đoàn Luật sư tỉnh triển khai mô hình “Tuần lễ tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí”. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ luật sư đối với công tác xã hội; góp phần đưa việc chấp hành pháp luật, cũng như tính thượng tôn pháp luật trở thành nhu cầu thật sự của mọi người dân.

 

Theo Văn phòng UBND tỉnh, vào ngày 9/11 này, UBND tỉnh sẽ tổng kết 5 năm NPL, thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và hưởng ứng NPL năm 2018. Trong đó, việc tổng kết 5 năm thực hiện NPL nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

 

Đồng thời đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng NPL trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của CBCCVC, người lao động và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của mọi người.

 

“Việc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện NPL nhằm động viên toàn dân đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia BVPL. Đây là những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, xã hội.

 

Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước. Qua đó giúp cho mỗi công dân bằng hành động của mình cùng tích cực hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Danh nhấn mạnh.

 

Trong giai đoạn 2013-2018, toàn tỉnh đã tổ chức 702 hội nghị hưởng ứng NPL với gần 90.000 lượt người tham dự; 708 cuộc thi tìm hiểu về các lĩnh vực pháp luật khác nhau, với quy mô, cách thức khác nhau đã được các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức, thu hút hơn 426.000 lượt người tham dự. Nhiều cuộc thi, như: Hội thi “Rung chuông vàng”, “Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, thi vẽ tranh với các chủ đề “Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, bảo vệ môi trường (Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tư pháp, Sở TN-MT, Sở Công thương tổ chức); các diễn đàn “An toàn giao thông”, “Nói không với bạo lực gia đình dành cho các em học sinh”, “Phiên tòa giả định” (Tỉnh đoàn phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức); hội thi “Hòa giải viên giỏi”; các cuộc thi “Tìm hiểu Luật Biên giới quốc gia”, “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”, đặc biệt là cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đem lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

 

Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục là kênh đưa pháp luật vào cuộc sống ở cộng đồng dân cư. Các địa phương tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn 658 tổ hòa giải, 4.812 hòa giải viên ở cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 9.400 vụ việc, trong đó đã hòa giải thành 7.026 vụ việc (chiếm tỉ lệ 78% số vụ, việc đã hòa giải). Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các bên tranh chấp, hóa giải các mâu thuẫn, xích mích, xây dựng niềm tin pháp luật của người dân trong cộng đồng, khu dân cư.

 

(Nguồn: Sở Tư pháp Phú Yên)

 

VĂN TÀI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek