Thứ Sáu, 21/09/2018 08:46 SA
Tuổi trẻ Phú Yên “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”(*)
Thứ Năm, 28/09/2017 08:15 SA

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt phát biểu chỉ đạo đại hội - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

(Trích phát biểu của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022)

 

Hôm nay, tôi rất phấn khởi đến dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2017-2022 - sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, đại biểu các tỉnh bạn, các vị khách quý cùng toàn thể đại biểu về dự đại hội.

 

Trong suốt chiều dài lịch sử, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Phú Yên đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng và sự giáo dục, rèn luyện của Đoàn thanh niên, tuổi trẻ Phú Yên đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh, xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ tỉnh nhà được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà.

 

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động sát với khả năng, nguyện vọng và quyền lợi của tuổi trẻ, qua đó tập hợp ngày càng đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng, có nhiều sáng tạo và đột phá, để lại ấn tượng tốt đẹp trong đời sống xã hội.

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các cuộc thi, nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, góp phần làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động, làm định hình giá trị nhân cách, tinh thần sẻ chia, nghĩa tình với cộng đồng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

 

Đặc biệt, thông qua 2 phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, hơn 320.000 lượt đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực như: Phối hợp làm mới 277km đường bê tông nông thôn, lắp đặt gần 6.500 bóng điện thắp sáng đường quê, hẻm phố, đóng góp hơn 38.000 ngày lao động công ích; tạo điều kiện cho hàng ngàn học sinh, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ nghề nghiệp và hướng nghiệp, giới thiệu việc làm...

 

Chất lượng tổ chức cơ sở, chất lượng cán bộ, chất lượng đoàn viên, hội viên, đội viên được nâng lên; cơ sở Đoàn các cấp có nhiều đổi mới trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; số thanh niên được tập hợp, số đoàn viên, đội viên mới được kết nạp tăng qua các năm, góp phần củng cố và phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong việc mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cùng với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được trẻ hóa, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị ngày càng cao và trở thành nguồn cán bộ trẻ của Đảng, chính quyền các cấp.

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích tiến bộ mà các cấp bộ Đoàn và các bạn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 

Tuy đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi, nhưng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm đã được nêu trong báo cáo, đáng chú ý là: Hoạt động Đoàn một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế ở địa phương; nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn chưa đi vào chiều sâu; tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên chưa được phát huy mạnh mẽ; một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc...

 

Tôi đề nghị đại hội thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian đến.

 

Qua theo dõi tình hình công tác Đoàn và nghe báo cáo trình bày tại đại hội, tôi cơ bản đồng tình với mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2022. Tôi lưu ý thêm một số điểm như sau:

 

Thứ nhất, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các nội dung liên quan đến đoàn viên, thanh niên, từ đó ra sức thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của Đoàn, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

Thứ hai, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện cho thanh niên có thái độ sống tích cực, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, có ý chí vươn lên, gương mẫu trong xây dựng lối sống văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

 

Thứ ba, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tránh hình thức, hành chính hóa trong công tác Ðoàn. Chú trọng chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và nâng cao chất lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

 

Thứ tư, các cấp bộ Đoàn cần triển khai hiệu quả hơn nữa các phong trào lớn của Đoàn, nhất là phong trào “Tuổi trẻ Phú Yên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; kịp thời biểu dương cá nhân, tập thể, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

 

Đại hội chúng ta còn có một nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành, bầu các chức danh chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11. Tôi đề nghị các đại biểu căn cứ đề án nhân sự đã được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa 8 chuẩn bị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có trí tuệ, tác phong làm việc sâu sát, nói đi đôi với làm, tâm huyết với công tác Đoàn, có kiến thức và năng lực thực tiễn thực hiện tốt nhiệm vụ để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng.

 

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên hoàn thành thắng lợi công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua, mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí đối với tỉnh Phú Yên và phong trào Ðoàn tỉnh nhà.

 

Nhân đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin trao tặng tuổi trẻ tỉnh nhà bức trướng của Tỉnh ủy mang dòng chữ: “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

 

--------------------------- 

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Phạm Thanh Phong
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (057) 3841519, (057) 3842488 - Fax: (057) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek