Thứ Bảy, 26/09/2020 11:32 SA
Khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính
Thứ Sáu, 14/02/2020 07:31 SA

Người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” huyện Tây Hòa. Ảnh: THÙY THẢO

“Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) không phải làm một lúc là xong được mà chia làm nhiều giai đoạn, có những giai đoạn quan trọng, trong đó năm 2020 là năm nhiều thách thức, nhất là đang diễn ra dịch COVID-19”. Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn của Báo Phú Yên và cho biết:

 

- Yêu cầu đặt ra để phát triển đồng bộ CCHC tỉnh, đó là, thủ trưởng các sở, ban ngành; chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

 

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2020 phải được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020; gắn kết công tác CCHC của các sở, ban ngành, địa phương với việc xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) của tỉnh. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC...

 

Đồng chí Trần Hữu Thế

* Đồng chí có thể cho biết mục tiêu công tác CCHC trong chiến lược phát triển năm 2020 của tỉnh?

 

- Đó là, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt thực hiện theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

 

Các sở, ban ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung công tác CCHC năm 2020, trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Xây dựng CQĐT, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC.

 

Đổi mới, kiện toàn, sắp xếp lại đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

 

Thực hiện cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của tỉnh…

 

* Hiện đại hóa nền hành chính được xem là giải pháp thông minh để hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19, vậy tỉnh chú trọng vấn đề này như thế nào, thưa ông?

 

- Tỉnh xác định nếu làm tốt công tác hiện đại hóa nền hành chính cũng là một giải pháp ngăn ngừa COVID-19 hiện nay. Theo đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Quy chế quản lý sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy chế quy định về chính sách đãi ngộ, thu hút phát triển nguồn nhân lực triển khai CQĐT; xây dựng Khung kiến trúc CQĐT tỉnh Phú Yên 2.0.

 

Triển khai CQĐT theo Nghị quyết 17 của Chính phủ; hoàn thiện Trục liên thông của tỉnh đảm bảo thông suốt trong gửi, nhận văn bản điện tử và làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia; phấn đấu tối thiểu 90% văn bản điện tử có ký số trao đổi giữa các cơ quan nhà nước, 100% văn bản điện tử có ký số trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử.

 

Đồng thời triển khai hội nghị truyền hình trực tuyến đến cụm xã; triển khai công tác lập, khai thác sử dụng, quản lý hồ sơ điện tử; phấn đấu tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại UBND tỉnh, các sở, ban ngành, 60% hồ sơ công việc tại UBND cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại UBND cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo theo quy định, kết nối, chia sẻ, tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành Trung ương.

 

Cập nhật đầy đủ TTHC và dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Triển khai kết nối dịch vụ thanh toán trung gian tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí hồ sơ dịch vụ công mức độ 4. Xây dựng Khung tham chiếu đô thị thông minh Phú Yên; sử dụng thí điểm các ứng dụng đánh giá, đo lường về chất lượng thực hiện nhiệm vụ CCHC, xây dựng CQĐT…

 

* Vậy việc tổ chức thực hiện như thế nào cho hợp lý, cải thiện CCHC tốt nhất, thưa đồng chí?

 

- Căn cứ Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2020 và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương, các sở, ban ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về CCHC, bố trí đủ nhân lực và điều kiện đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc được giao; lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác CCHC nhà nước; lập dự trù kinh phí để báo cáo cơ quan tài chính thẩm định và trình UBND cùng cấp phân bổ theo quy định.

 

Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch; kịp thời đề xuất UBND tỉnh các biện pháp cần thiết đảm bảo kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban ngành và các địa phương; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ đầy đủ kinh phí để thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định và tham mưu UBND tỉnh về kinh phí thực hiện các nhiệm vụ CCHC của các sở, ban ngành theo quy định. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC công trong năm 2020.

 

Sở TT-TT, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh...

 

* Xin cảm ơn đồng chí!

 

THÙY THẢO (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek